Výuka

Z GeoWikiCZ
Verze z 13. 10. 2023, 14:50, kterou vytvořil Cehak (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Studijní program Geodézie a kartografie

Výuka

Závěrečné práce a státní závěrečné zkoušky

Vypsaná témata závěrečných prací

Studijní informace k předmětům (materiály z přednášek, návody na cvičení)

Bakalářské studium

Povinné předměty

Navazující magisterské studium

Společné povinné předměty

Specializace Inženýrská geodézie

Specializace Geomatika

Výuka v terénu