155VFG Projekt - fotogrammetrie

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 155VFG)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Výuka v terénu z fotogrammetrie se skládá z polních prací, které probíhají v nejbližším okolí Fakulty stavební (Dejvice) a z prací vyhodnocovacích, jež se konají v Laboratoři fotogrammetrie Katedry mapování a kartografie. Cílem výuky je, aby studenti získali praktické zkušenosti s jednotlivými fotogrammetrickými technologiemi. Řešené úlohy jsou zaměřeny na oblast digitální pozemní fotogrammetrie a laserového skenování.

Doporučená literatura

  1. Pavelka K., Hodač J.: Fotogrammetrie 3: digitální metody a laserové skenování, Vydavatelství ČVUT, Praha 2008
  2. kolektiv: Fotogrammetrie 1, 2: Praktická cvičení, Vydavatelství ČVUT, Praha 2007

Přednášky

V tomto předmětu nejsou klasické přednášky konány. Před každou z úloh je vedoucím učitelem proveden výklad nezbytné teorie k úloze. Předpokládá se, že studenti již potřebné teoretické poznatky získali v předmětech základního kurzu fotogrammetrie (153FTG1 + 153FTG2).

Cvičení

Studenti pracují v rámci výuky v terénu samostatně v pětičlenných skupinách. Každá skupina postupně absolvuje tři základní úlohy. Data (snímky) jsou pořizovány a zpracovávány digitálními technologiemi (digitální fotogrammetrie).

Obsahem výuky v terénu jsou tyto úlohy:

  1. Dokumentace fasády stavebního objektu - stereofotogrammetrie .. [cca 3 dny]
  2. Tvorba digitálního modelu skalního masivu - průseková metoda .. [cca 3 dny]
  3. Laserové skenování v oblasti dokumentace památkových objektů - seznámení se se systémem Callidus .. [cca 1 den]

Podrobnější informace k výuce v terénu jsou uvedeny na serveru laboratoře fotogrammetrie - [server LFGM]