Lidé

Z GeoWikiCZ

Katedra matematiky K101

WEBOVÉ STRÁNKY KATEDRY MATEMATIKY

doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc.

Mgr. Milan Bořík, Ph.D.

doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc.

Mgr. Hana Lakomá, Ph.D.

Dr. RNDr. Jana Nosková

Katedra fyziky K102

WEBOVÉ STRÁNKY KATEDRY FYZIKY

prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D

Katedra konstrukcí pozemních staveb K124

WEBOVÉ STRÁNKY KATEDRY KONSTRUKCÍ POZEMNÍCH STAVEB

Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.

Katedra inženýrské informatiky K128

WEBOVÉ STRÁNKY KATEDRY INŽENÝRSKÉ INFORMATIKY

doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.

Katedra silničních staveb K136

WEBOVÉ STRÁNKY KATEDRY SILNIČNÍCH STAVEB

doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.

Katedra speciální geodézie K154

WEBOVÉ STRÁNKY KATEDRY SPECIÁLNÍ GEODÉZIE

Ing. Bc. Jaroslav Braun, Ph.D.

doc. Ing. Miroslav Hampacher, CSc.

doc. Ing. Pavel Hánek, CSc.

Ing. Bc. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.

Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.

Ing. Lenka Línková, Ph.D.

Ing. Ondřej Michal, Ph.D.

prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

Ing. Michal Seidl, Ph.D.

Dr. Ing. Zdeněk Skořepa

prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.

doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.

Doktorandi:

Ing. Alice Adamcová

Ing. Martin Boušek

Ing. Bc. Hana Braunová

Ing. Jonáš Kačerovský

Ing. Vilém Kolář

Ing. Jakub Kučera

Ing. Tomáš Suk

Ing. Hana Váchová

Katedra geomatiky K155

WEBOVÉ STRÁNKY KATEDRY GEOMATKY

doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.

JUDr. Iveta Bláhová

prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

prof. Ing. Lena Halounová, CSc.

Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.

Ing. Jan Holešovský

Ing. Bc. Eliška Housarová, Ph.D.

Ing. Tomáš Janata, Ph.D.

doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.

Ing. Martin Landa, Ph.D.

Ing. Eva Matoušková, Ph.D.

doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D.

prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

Ing. Zdeněk Poloprutský, Ph.D.

Ing. Jan Pytel, Ph.D.

Ing. Petr Soukup, Ph.D.

Ing. Jaroslav Šedina, Ph.D.

Ing. Pavel Tobiáš, Ph.D.

Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.

Ing. Růžena Zimová, Ph.D.

Doktorandi:

Ing. Lukáš Běloch

Ing. Tomáš Bouček

Ing. Dominik Brétt

Ing. Vojtěch Cehák

Ing. Marek Hoffmann

Ing. Michal Janovský

Mgr. Petra Justová

Ing. Linda Karlovská

Ing. Darina Kratochvílová

Ing. Jiří Krejčí

Ing. František Mužík

Ing. Josef Münzberger

Ing. Jaroslav Nýdrle

Ing. Karel Pavelka

Ing. Ondřej Pešek

Ing. Martin Tauchman

Ing. Ondřej Váňa

Ing. Jakub Vynikal

Ing. David Zahradník