155VFG Projekt - fotogrammetrie

Z GeoWikiCZ

Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou na této stránce
 • Kód předmětu: 155VFG
 • Garant předmětu:

prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

 • Přednášející:

prof. Dr. Ing. Karel Pavelka, Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.

 • Rozsah: 0+3
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: kz

Anotace

Výuka v terénu z fotogrammetrie se skládá z polních prací, které probíhají na zvolených místech (Telč, Zvířetice aj., podle možností) a z prací vyhodnocovacích, jež se konají v Laboratoři fotogrammetrie Katedry geomatiky. Cílem výuky je, aby studenti získali praktické zkušenosti s jednotlivými technologiemi dokumentace objektů. Řešené úlohy jsou zaměřeny na oblast digitální pozemní fotogrammetrie a laserového skenování.

Doporučená literatura

 1. Kraus, K. Photogrammetry-Geometry from Images and Laser Scans. DeGruyter, 2007, Translated by: Ian A. Harley and Stephen Kyle, https://doi.org/10.1515/9783110892871
 2. Pavelka K., Hodač J.: Fotogrammetrie 3: digitální metody a laserové skenování, Vydavatelství ČVUT, Praha 2008
 3. kolektiv: Fotogrammetrie 1, 2: Praktická cvičení, Vydavatelství ČVUT, Praha 2007

Přednášky

V tomto předmětu nejsou klasické přednášky konány. Před každou z úloh je vedoucím učitelem proveden výklad nezbytné teorie k úloze. Předpokládá se, že studenti již potřebné teoretické poznatky získali v předmětech základního kurzu fotogrammetrie (155FTG1 + 155FTG2).

Cvičení

Studenti pracují v rámci výuky v terénu samostatně ve skupinách či samostatně. Postupně se absolvují tři základní úlohy. Data (snímky) jsou pořizovány a zpracovávány digitálními technologiemi (digitální fotogrammetrie).

Obsahem výuky v terénu jsou tyto úlohy:

 1. Dokumentace fasády stavebního objektu - fotogrammetrie
 2. Tvorba digitálního modelu - průseková metoda
 3. Laserové skenování v oblasti dokumentace památkových objektů - seznámení se s moderními laserovými skenery

Podrobnější informace k výuce v terénu jsou uvedeny na serveru laboratoře fotogrammetrie - [server LFGM]