155FTG2 Fotogrammetrie 2

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 155FTG2)

Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou na této stránce
 • Kód předmětu: 155FTG2
 • Garant předmětu:

prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

 • Přednášející:

prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

 • Rozsah: 2+2
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: z, zk

Anotace

Relativní a absolutní orientace leteckých měřických snímků. Analogové a analytické řešení orientace, odhad přesnosti. Analogové, analytické a digitální vyhodnocovací přístroje. Početní metody relativní a absolutní orientace. Mapování a obnova map fotogrammetrickými metodami. Digitální fotogrammetrie, obrazová korelace, digitální ortofoto a jeho tvorba. Snímkové triangulace, jejich použití. Metody letecké fotogrammetrie, laserové skenování pro památkovou péči a mobilní laserové skenování.

Doporučená literatura

 1. Pavelka, K.: Fotogrammetrie 2, ISBN978-80-01-04719-4, 2011, skriptum ČVUT FSv
 2. Pavelka, K.: Fotogrammetrie 1, ISBN978-80-01-04249-6, 2009, skriptum ČVUT FSv
 3. Pavelka, K. , Hodač, J.: Fotogrammetrie 3. Digitální metody a laserové skenování, 2008, ISBN978-80-01-03978-6, skriptum ČVUT FSv
 4. Kraus, K.: Photogrammetry,1994,2007 De Gruyter, ISBN13 9783110190076, anglicky
 5. Kraus, K.: Photogrammetrie, 1994, Dümler,ISBN 3427786455, 9783427786450, německy
 6. Schenck, T.: Introduction to Photogrammetry,2005, http://www.mat.uc.pt/~gil/downloads/IntroPhoto.pdf

Přednášky

Přednášející: Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka


Obsah přednášek odpovídá dále uvedeným tématickým okruhům (jde o tématické okruhy ke zkoušce z předmětu):

 1. Prvky vnitřní a vnější orientace
 2. Vlivy působící na snímkové souřadnice
 3. Vlícovací a podrob.body, signalizace, klasif. a místní šetření, plán snímkového letu
 4. Možnosti, typy a postupy vyhodnocení leteckých snímků
 5. Přístroje pro analogové vyhodnocení leteckých snímků, typy, přehled
 6. Analytické vyhodnocovací přístroje, princip, typy
 7. Početní určení prvků vnější orientace – přehled
 8. Podmínky pro vyřešení RO, podmínka komplanarity, podm. nulových vert. paralax
 9. Početní RO nezávislé dvojice
 10. Početní RO pro připojení snímku
 11. RO v rovinatém a horském území
 12. Neřešitelnost RO, odvození
 13. Početní řešení AO
 14. Komplexní řešení
 15. Etapové řešení
 16. Snímkové triangulace, přehled, důvod používání
 17. Analytická aerotriangulace, blokové vyrovnání
 18. Analytická aerotriangulace, svazkové vyrovnání
 19. Aerotriangulace a INS
 20. Direktní lineární transformace
 21. Digitální fotogrammetrie, digitální obraz, princip, využití, histogram
 22. Skenery, skenování, DPI, přesnost, množství dat
 23. Digitální letecké komory – princip snímání
 24. Obrazové transformace, přímá a nepřímá metoda, důvody použití
 25. Korelační technika, princip, využití, automatické vyhledávání
 26. Digitální ortofoto, typy, interpolace, princip, algoritmus, využití, problémy
 27. Digitální jednosnímková fotogrammetrie, digitální průseková a stereofotogrammetrie
 28. Digitální pracoviště, přístroje a pozorovací systémy 3D
 29. Digitální aerotriangulace
 30. Subpixelová transformace
 31. Epipolární transformace, fundamentální matice
 32. Epipolární geometrie, užití, význam
 33. Laserové sklenování v památkové péči, mobilní laserové skenování (letecké a pozemní)

Cvičení

Cvičení navazují na látku probíranou na přednáškách a v tomto předmětu jsou zaměřeny především na aplikace letecké fotogrammetrie.

V průběhu praktických cvičení se postupně řeší následující úlohy:

RPAS - projekt snímkového letu

 1. Tvorba DMP a ortofota ze snímků pořízených RPAS
 2. Zpracování LMS - snímkové orientace a stereovyhodnocení
 3. Zpracování digitálních LMS - AAT a tvorba ortofota
 4. Přesné určení malých posunů - metoda časové základny

Podrobnější informace ke cvičením a k celému předmětu jsou uvedeny na serveru laboratoře fotogrammetrie (http://lfgm.fsv.cvut.cz) nebo na Moodle