Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Katedra geomatiky

English version


Osobní údaje

 • Narozen 26.10.1962 v Ústí n/L
 • kontaktní adresa : Thákurova 7, Praha 6, 166 29
 • mobil +420 608 211 360                
 • adresa na pracoviště :
 • Fakulta stavební ČVUT, Katedra geomatiky, laboratoř fotogrammetrie, Thákurova 7, 166 29, Praha 6, telefon +420 22435 3865
 • e-mail <pavelka@fsv.cvut.cz>

Odborné vzdělání

  * 1978-1982   Gymnázium Arabská 14, Praha 6
  * 1982-1987   Fakulta stavební ČVUT v Praze, studijní obor Geodézie a kartografie, studijní specializace dálkový průzkum Země
  * 1992-1997   doktorské studium, Fakulta stavební ČVUT v Praze 


prof.Dr. Ing. Karel Pavelka - publikace

Zaměstnání

  * 1987-1988 Geodetický a kartografický podnik v Praze, Středisko dálkového průzkumu Země
  * 1989 - Stavební fakulta ČVUT v Praze, Katedra mapování a kartografie (od r. 2014 Katedra geomatiky)

Odborný a profesní růst

  * 1987 - inženýr (Ing.)
  * 1997 - doktor (Dr.)
  * 1996 - vedoucí laboratoře fotogrammetrie 
  * 1999 - zástupce vedoucího katedry 
  * 2006 - docent
  * 2009 - profesor 
  * 2018 - vedoucí Katedry geomatiky

Odborné organizace, funkce

  * 1999 - Národní komitét Společnosti pro fotogrammetrii a DPZ (SFDPZ),člen
  * 2002 - Národní kontaktní osoba pro CIPA
  * 2001-3, 2005-dosud Člen Grantové komise ČVUT 
  * 2005 - dosud Člen Terminologické komise ČÚZK 
  * 2007 - proděkan pro zahraniční styky FSv

Pedagogická, publikační a odborná činnost

     o Pedagogická činnost od 1989, především výuka předmětů DPZ, Fotogrammetrie, Zpracování obrazových záznamů, GIS (externista na ZČU Plzeň (1996-2001), ČZU Praha (1999-2003) 
     o Vedení cca 60ti závěrečných studentských prací magisterského a bakalářského studia, současné vedení šesti doktorandů, 12 úspěšně ukončených doktorandů
     o Publikace - celkem cca 150 článků v odborných časopisech a sbornících, autor a spoluautor dvanácti vysokoškolských skript a odborných knih
     o Zaměření výzkumu - digitální fotogrammetrie (zejména využití pro dokumentaci památkových objektů), laserové skenování a dálkový průzkum Země 

Služební pobyty v zahraničí

3x na krátkodobé stáži na Technické univerzitě ve Vídni (1993-4), v roce 2002 na školení u firmy Z/I Imaging (Německo), 2005,2008-9 krátkodobé stáže na HTW Dresden.


Další reference

     o 1993-98 prováděl mezinárodní projekt "Global Student Village" pro vytvoření sítě sledovacích družicových stanic,
     o (NASA-ERIM, USA) 1995-98 vyhodnocovatel družicových snímků v mezinárodním projektu "CORINE" pro vytvoření souvislého celoevropského mapového díla
     o dokumentace Velké Omayyadské mešity v Sýrii (památka UNESCO, 1999-2000)
     o člen mezinárodních expedic do Peru (Nasca aj.) 2004 -2016
     o fotogrammetrická dokumentace Karlova mostu v Praze (2004-2005)
     o expediční práce se zameřením na dokumentaci památkových objektů v Iráku (dokumentace Citadely Al-Qala v Erbilu a minaretu Choli, dokumentace Dalal mostu v Zakho, 
      madrásy v Amádiji a svatyně proroka Nahúma v Alqoshi, synagogy v Shusi, karavanseraje v Koyi), spolupráce s archeology (doc. Nováček, UPOL, Cinzia Pappi (Berlin)
      a firmou GemaArt,a.s., 2006-2022
     o člen expedice do Maroka, dokumentace hliněných staveb, spolupráce s Karlovou univ., 2020
     o člen dvou expedic do Grónska (2015, 2019)
     o v letech 1994-2022 byl nositelem a úspěšně zakončil řadu grantů MšMT, GAČR, ČVUT a FS ČVUT, MŽP a MD z oboru fotogrammetrie a DPZ. 
     o dlouhodobá spolupráce s FJFI (Laboratoř kvantitativních metod při průzkumu památek) a FA ČVUT při dokumentaci památkových objektů (1995-2010)
     o 2011 ředitel 23.Symposia CIPA v Praze
     o úspěšný grant na rekonstrukci a motorizaci astronomické observatoře FSv, spolupráce s observatoří na Kleti

Pavelka Karel