155FGIS Free software GIS

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 155FGIS)

...If I like a program I must share it with other people who like it
--- Richard Stallman

Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou na této stránce
 • Kód předmětu: 155FGIS
 • Garant předmětu:

Ing. Martin Landa, Ph.D.

 • Přednášející:

Ing. Martin Landa, Ph.D., Ing. Ondřej Pešek

 • Rozsah: 2+2
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: z, zk

Anotace

Free a open source software v geoinformačních technologiích. Důraz je kladen na rámcovou orientaci v problematice. Během výuky je poskytnut ucelený přehled dostupných nástrojů, jejich využití a nasazení v praktických aplikacích.

Na cvičeních se studenti seznámí s desktopovými nástroji jako je GRASS GIS, QGIS, SAGA či gvSig, knihovnami GDAL, PROJ, PDAL a dalšími podobnými nástroji. Část výuky je zaměřena na aktivní tvorbu skriptů a zásuvných modulů s využitím programovacího jazyka Python. Kromě toho se studenti rámcově seznámí s publikování geografických dat a implementací GIS analýz v prostředí Internetu, mapovým serverem GeoServer a MapServer, knihovnami pygeoapi a OWSLib, publikačními platformami jako je Gisquick, GeoNode či Margin Maps. Dále je zmíněna i problematika volně dostupných geografických dat, open geodata, aktivní sběr dat pro komunitní projekt OpenStreetMap. Okrajově je zmíněna automatizace nasazení pomocí technologie Docker.

Výuka je realizována na open source platformě GIS.lab.

Semestrální projekt

Požadavky
Hodnocení
 • Projekt bude prezentován 24.06. od 10:30hod (15min + diskuze)
 • Výsledná známka bude udělena na základě prezentace (mluvený projev), souhrné zprávy (písemný projev) a záznamů v Git repositáři
Témata prací

Přehled zpracovaných prací

Harmonogram

Vyučující: Ing. Martin Landa, Ph.D., Ing. Ondřej Pešek

čtvrtek 12:00 - 13:40 Bs111
čtvrtek 14:00 - 15:40 Bs111
 1. 22.02. Úvod do problematiky, Free Software a Open Source v geoinformatice, OSGeo Foundation (přednáška)
 2. 29.02. Otevřená data, komunitní mapování, projekt OpenStreetMap (přednáška, cvičení)
 3. 07.03. QGIS - nástroje zpracování, modelář, PyQGIS (cvičení)
 4. 14.03. QGIS - tvorba zásuvných modulů (cvičení)
 5. 21.03. Úvod do GRASS GIS (přednáška, cvičení)
 6. 28.03. Děkanské volno
 7. 04.04. Automatizace v GRASS GIS, PyGRASS (cvičení)
 8. 11.04. Zpracování časoprostorových dat v GRASS GIS (cvičení)
 9. 18.04. Další otevřený GIS (SAGA, gvSIG) (cvičení)
 10. 25.04. Knihovny pro práci s geoprostorovými daty (PROJ, GDAL, PDAL) (cvičení)
 11. 02.05. GIS online (Gisquick, Margin Maps, GeoNode) (cvičení)
 12. 09.05. Mapové servery (GeoServer, MapServer) & Python klient (OWSLib) (cvičení)
 13. 16.05. Nasazení výpočetních procesů online (OGC, Actinia) (cvičení)

Materiály

Pracovní prostředí

Většina zmíněných softwarových projektů je multiplatformních, nainstalujete je v rámci Vaší distribuce GNU/Linux či stáhnete instalační soubory přímo ze stránek projektů (většinou pro GNU/Linux, Mac OSX a MS Windows). Pro uživatele MS Windows lze doporučit OSGeo4W jako meta-instalátor pro vybrané projekty OSGeo (GRASS GIS, QGIS, MapServer a další) - podrobný návod. Můžete také vyzkoušet OSGeoLive.

JupyterHub: http://gislab.fsv.cvut.cz:8000

Testovací data
WMS
WPS

Příklady dotazů:

Ukázka jednoduché webové aplikace: https://geo.fsv.cvut.cz/vyuka/155fgis/priklady/viewshed.zip

Poznámka k Google Chrome:

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --disable-web-security --disable-gpu --user-data-dir=%APPDATA%/Local/Temp/chromeTemp

Odkazy

Iniciativa

Software

Knihovny
Desktop
Web
Geodatabáze
Obrazová data

Geodata

Dokumentace

Česky
Anglicky

Různé