155FGIS Free software GIS

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 155FGIS)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

...If I like a program I must share it with other people who like it
--- Richard Stallman

Anotace

Free a open source software v geoinformačních technologiích. Důraz je kladen na rámcovou orientaci v problematice, během výuky je poskytnut ucelený přehled dostupných nástrojů, jejich využití a nasazení v praktických aplikacích.

Na cvičeních se studenti seznámí s desktopovými nástroji jako je GRASS GIS, QGIS, knihovnami GDAL, Proj či OWSLib, geodatabázemi PostGIS a SpatiaLite a dalšími podobnými nástroji. Část výuky je zaměřena na aktivní tvorbu aplikací s využitím programovacího jazyka Python a knihoven systému GRASS a GDAL s důrazem na přístup ke geografickým datům včetně webových služeb jako je WFS či WCS. Kromě toho se studenti rámcově seznamí s publikování geografických dat a implementací GIS analýz v prostředí Internetu, mapovým serverem MapServer a knihovnami OpenLayers, Leaflet či PyWPS . Dále je zmíněna i problematika volně dostupných geografických dat, open geodata, aktivní sběr dat pro komunitní projekt OpenStreetMap.

Distanční výuka

Semestrální projekt

Požadavky
Hodnocení
 • Projekt bude prezentován 28.06 od 12hod (15min + diskuze)
 • Výsledná známka bude udělena na základě prezentace (mluvený projev), souhrné zprávy (písemný projev) a záznamů v Git repositáři
Témata prací

Přehled zpracovaných prací

Harmonogram

Vyučující: Ing. Martin Landa, Ph.D., Ing. Alžběta Gardoňová, Ing. Ondřej Pešek

čtvrtek 12:00 - 13:40 B870
čtvrtek 14:00 - 15:40 B870
 1. (17.2.) Úvod do problematiky, Free Software a Open Source v geoinformatice, OSGeo Foundation, Open Geospatial Consortium (PDF)
 2. (24.2.) Otevřená data, komunitní mapování, projekt OpenStreetMap (QGIS: OpenLayers, QuickOSM - Map Features) (PDF)
 3. (03.3.) Úvod do QGIS
 4. (10.3.) QGIS - pokročilejší témata (modeler, processing)
 5. (17.3.) Úvod do programovacího jazyka Python, QGIS - tvorba zásuvných modulů
 6. (24.3.) Knihovny Fiona, Shapely a RasterIO
 7. (31.3.) OWSLib, GDAL (konzolové nástroje, Python API - vektorovová data & rastrová data) (PDF)
 8. (07.4.) Úvod do systému GRASS GIS (PDF)
 9. (14.4.) Děkanské volno
 10. (21.4.) Propojení systému GRASS a QGIS, Skriptování v GRASS GIS, PyGRASS (příklad: Rastrová analýza nákladů - costpath.py); (anglicky: Python intro, NDVI example script) (PDF)
 11. (28.4.) Časoprostorová data v GRASS GIS: Presentation, Intro, MODIS, Sentinel
 12. (05.5.) GeoServer, Web Processing Service, PyWPS (další příklady: MODIS, viewshed),
 13. (12.5.) Úvod do tvorby webových mapových aplikací, publikování QGIS projektů Gisquick, javascriptové knihovny Leaflet (příklad), OpenLayers (příklad)

Další témata:

 1. Geodatabáze (PostGIS, SpatiaLite) (PDF)
Přednášky ke stažení ve formátu PDF jako jeden soubor • LaTeX
Příklady

Materiály

Pracovní prostředí

Většina zmíněných softwarových projektů je multiplatformních, nainstalujete je v rámci Vaší distribuce GNU/Linux či stáhnete instalační soubory přímo ze stránek projektů (většinou pro GNU/Linux, Mac OSX a MS Windows). Pro uživatele MS Windows lze doporučit OSGeo4W jako meta-instalátor pro vybrané projekty OSGeo (GRASS GIS, QGIS, MapServer a další) - podrobný návod. Můžete také vyzkoušet OSGeoLive.

Testovací data
WPS

Příklady dotazů:

Ukázka jednoduché webové aplikace: https://geo.fsv.cvut.cz/vyuka/155fgis/priklady/viewshed.zip

Poznámka k Google Chrome:

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --disable-web-security --disable-gpu --user-data-dir=%APPDATA%/Local/Temp/chromeTemp
Konzultace
Ing. Martin Landa, Ph.D. <martin.landa fsv.cvut.cz> (B802, konzultační hodiny)

Odkazy

Iniciativa

Software

Knihovny
Desktop
Web
Geodatabáze
Obrazová data

Geodata

Dokumentace

Česky
Anglicky

Různé

Doporučená literatura

Neteler, M., Mitasova, H. - Open Source GIS: A Grass GIS Approach

Kluwer Academic Pub,2004
http://books.google.cz/books?id=Qvp9iFg\_WPEC
Bibtex
Author : Neteler, M., Mitasova, H.
Title : Open Source GIS: A Grass GIS Approach
In : -
Address :
Date : 2004

Sherman, G.E. - Desktop GIS: Mapping the Planet With Open Source Tools

Pragmatic Bookshelf,2008
http://books.google.cz/books?id=xZ7tHwAACAAJ
Bibtex
Author : Sherman, G.E.
Title : Desktop GIS: Mapping the Planet With Open Source Tools
In : -
Address :
Date : 2008

Hall, G.B., Leahy, M.G. - Open Source Approaches in Spatial Data Handling

Springer London, Limited,2008
http://books.google.cz/books?id=JZNuu8XODQMC
Bibtex
Author : Hall, G.B., Leahy, M.G.
Title : Open Source Approaches in Spatial Data Handling
In : -
Address :
Date : 2008

Ramm, F., Topf, J., Chilton, S. - OpenStreetMap: Using and Enhancing the Free Map of the World

Uit Cambridge Limited,2010
http://books.google.cz/books?id=AnCNQQAACAAJ
Bibtex
Author : Ramm, F., Topf, J., Chilton, S.
Title : OpenStreetMap: Using and Enhancing the Free Map of the World
In : -
Address :
Date : 2010

De Smith, M.J., Goodchild, M.F., Longley, P.A. - Geospatial Analysis: A Comprehensive Guide to Principles, Techniques and Software Tools

Matador,2007
http://books.google.cz/books?id=SULMdT8qPwEC
Bibtex
Author : De Smith, M.J., Goodchild, M.F., Longley, P.A.
Title : Geospatial Analysis: A Comprehensive Guide to Principles, Techniques and Software Tools
In : -
Address :
Date : 2007