Diskuse:155FGIS / Semestrální práce

Z GeoWikiCZ

Project pool

QGIS

http://qgis.org

GRASS GIS

http://grass.osgeo.org

   <paletteEntry color="#ff0000" label="111-Urban fabric" alpha="255" value="1"/>
   <paletteEntry color="#cc0000" label="122-Road and rail networks and associated land" alpha="255" value="2"/>
   <paletteEntry color="#e6cccc" label="123-Port areas" alpha="255" value="3"/>
1 #ff0000
2 #cc0000
3 #e6cccc
  • [Python] Vytvořit nástroj g.rast.univar.plot pro vykreslení grafu z výstupu t.rast.univar
  • [Python] Přidat podporu WMS do g.gui.animation
  • [Python] Datavový katalog - zobrazit souřadnicový systém u lokace
  • [Python] Přidat podporu do i.modis.import pro paralelizaci importu (nproc)

OSM

https://openstreetmap.org

GDAL

https://gdal.org

Gisquick

https://gisquick.org

GIS.lab

https://gislab-npo.github.io/gislab/

Esri ArcGIS Pro

  • Vývoj extenze pro stahování dat RUIAN (postavenou na GDAL)
  • Vývoj extenze pro ST_LUCAS