155DPRZ Dálkový průzkum Země

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 155DPRZ)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Předmět je zaměřen na vysvětlení fyzikálních základů, na nichž je postaven DPZ, technického vysvětlení způsobů měření, chování jednotlivých látek jako reakce na interakci s různými druhy elektromagnetického záření a na možnost využití DPZ pro řadu aplikací.


Doporučená literatura
 1. Halounová L., Pavelka K.: Dálkový průzkum Země. Vydavatelství ČVUT, Praha 2007. ISBN: 80-01-03124-1
 2. Dobrovolný, P.: Dálkový průzkum Země. Brno 1998. ISBN: 80-210-1812-7
 3. Halounová, L.: Zpracování obrazových dat. ČVUT v Praze, 2008. ISBN: 978-80-01-04253-3
 4. Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., Chipman, J.W.: Remote Sensing and Image Interpretation, 7th Ed., Wiley, 2007. ISBN: 978-1-118-34328-9
 5. Canty, M.J.: Image Analysis, Clasification and Change Detection in Remote Sensing. CRC Taylot& Francis. 2007. ISBN: 0-8493-7251-8

Přednášky

Přednášející: doc. Ing. Lena Halounová, CSc.

Cvičení

 1. Přehled typů dat DPZ dle měřítek a rozlišení
 2. Rastrová data - pojem pixel, digitální hodnota, pásmo - veriikace na příkladech
 3. Zvýraznění obrazu - roztažení histogramu
 4. Barevné zvýraznění, prahování, maska
 5. Zvýraznění obrazu - filtrace
 6. Křivky odrazivosti, vegetační indexy, nalezení vegetačních ploch, ploch zástavby
 7. Zvýraznění obrazu s více pásmy - podíl pásem
 8. Zvýraznění obrazu s více pásmy - transformace IHS-RGB
 9. Zvýraznění obrazu s více pásmy - transformace PCA, PCC
 10. Neřízená klasifikace
 11. Řízená klasifikace
 12. Řízená klasifikace,
 13. Přesnost klasifikace

Podmínka ukončení cvičení

Absolvování všech cvičení. Výjimky nutno konzultovat s vedoucí cvičení. Odevzdání zpráv za jednotlivá cvičení

Akademický rok 2018-2019

Přednášky probíhají každou středu v přednáškové místnosti C208 v ..

Termíny cvičení jsou následující:

 • Středa.