155GP1 Geodetické přístroje 1

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 155GEP1)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

anotace

Předmět je zaměřen na studium stavby optických přístrojů, používaných v geodézii, geodetické astronomii a navigaci. Důraz je kladen na poznání principu fungování jednotlivých součástí přístrojů z hlediska optiky, mechaniky a konstrukce. Obsahem přednášek jsou též osové chyby přístrojů a jednoduchá justáž. Praktická cvičení jsou naplněna měřením základních parametrů jednoduchých optických prvků a soustav (čočky, hranoly, filtry) v laboratoři.

přednášky

Přednášky probíhají každou středu v místnosti C208 od 10:00 do 11:50.

Obsah přednášek:

 • 1. Rozdělení a klasifikace geodetických přístrojů
 • 2. Úvod do geometrické optiky. Rovinná zrcadla. Sklon zrcadla.
 • 3. Kulová zrcadla, lámavé hranoly, odrazné hranoly, planparalelní deska.
 • 4. Tenká a tlustá čočka.
 • 5. Oko, vady oka. Vady optických systémů
 • 6. Součásti geodetických přístrojů - libely,optický centrovač.Okuláry, objektivy
 • 7. Mikroskopy, měřicí mikroskopy
 • 8. Dalekohledy, astronomické d., d. geodetických přístrojů
 • 9. Vlastnosti dalekohledů geodetických přístrojů. Kolimátor, autokolimátor.
 • 10. Přídavná zařízení dalekohledů optických přístrojů.
 • 11. Optické dálkoměry - dvojobrazové
 • 12.Optické dálkoměry - nitkové, diagramové
 • 13. Kompenzátory nivelačních přístrojů a teodolitů.

cvičení

Cvičení probíhá v místnosti B028 (též označena jako Bs128 - v 0.patře u předních výtahů - sejdete po schodech v prvním patře u bufetu o patro níže a vlevo za rohem je učebna (nebo sjedete výtahem do 0)). Na každé cvičení si studenti musí přínést písemnou přípravu k dané úloze. Náplní cvičení je těchto 5 úloh:

 1. Určení lámavých úhlů trojbokého hranolu
 2. Určení tloušťky čočky a poloměru výbrusu sférických ploch
 3. Určení ohniskové vzdálenosti na Abbeho komparátoru
 4. Určení koeficientu propustnosti neutrálního filtru pro různé vlnové délky
 5. Laboratorní určení parametrů dalekohledu

Podklady k jednotlivým úlohám jsou uvedeny v níže uvedeném skriptu [2] a jsou též k dispozici ke stažení na následujících odkazech:

Podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech 5 úloh a odevzdání akceptovatelných technických zpráv.Zápočty zapisujeme ve čtvrtek 19.12. od 13h do 14h v laboratoři Bs128.

ZKOUŠKA

Průběh zkoušky ve zkouškovém období 2020:

 Zkouška je distanční, dle předpisu vedení fakulty, nutné je vybavení pro online přenos obrazu a videa. Studenti, kteří nemají dostatečně kapacitní internetové  připojení, počítač, webkameru atd. mohou přijít na zk osobně v termínu, který mají zapsaný. O kontaktní zkoušku je ale třeba požádat děkana. V případě potíží v den zkoušky postupujeme podle návodu vedení fakulty, každopádně mi volejte na 724 522 831. 
 Zkouška trvá 30 minut, student se dozví výsledek zkoušky ihned po zkoušení, známka bude zapsána do KOSu a student ji může do 24 hodin rozporovat (v případě překlepu vyučujícího apod.). Ke zkoušce si můžete připravit tužku a čistý papír na případné kreslení (+ zobrazení kamerou). Výhodou též může být grafický tablet a kreslení ve sdíleném Malování apod. Nejpozději večer před před zkouškou napište do vlákna, které založím na Teams, čas, kdy budete chtít zkoušku absolvovat.  
 Začneme blokem 8:30-11h (tedy 8:30, 9, 9:30, 10 a 10:30) a poté 12h-15h (12, 12:30,13,13:30,14,14:30). Pokud nebude termín plně obsazen, nemusíte na sebe navazovat, ale snažte se uvedené intervaly rozumně zaplnit (není ale podmínkou). Před zkouškou, prosím, ukliďte veškeré studijní materiály do skříně, abyste si je nepolili kávou nebo čajem.


technické zprávy obsahují

 • titulní stránku si můžete stáhnout zde: titul.doc - titulní stránka technické zprávy
 • zadání úlohy
 • stručný postup
 • měřené hodnoty a výpočty
 • výsledky
 • závěr

doporučená literatura

 • [1] A.Mikš: Aplikovaná optika 10 (Geometrická a vlnová optika), Vydavatelství ČVUT, Praha 2000
 • [2] F.Krpata: Aplikovaná optika, Vydavatelství ČVUT, Praha 2005
 • [3] J.Novák: Fyzikální seminář, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004
 • [4] F.Deumlich, R.Staiger: Instrumentenkunde der Vermessungstechnik, Wichmann 2002.

odpovědná osoba

Zdeněk Vyskočil, Geodetické přístroje 2