155GP1 Geodetické přístroje 1

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 155GEP1)

Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou na této stránce
 • Kód předmětu: 155GP1
 • Garant předmětu:

Ing. Zdeněk Vyskočil

 • Přednášející:

Ing. Zdeněk Vyskočil

 • Rozsah: 2+3
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: z,zk

Anotace

Předmět je zaměřen na studium stavby optických přístrojů, používaných v geodézii, geodetické astronomii a navigaci. Důraz je kladen na poznání principu fungování jednotlivých součástí přístrojů z hlediska optiky, mechaniky a konstrukce. Obsahem přednášek jsou též osové chyby přístrojů a jednoduchá justáž. Praktická cvičení jsou naplněna měřením základních parametrů jednoduchých optických prvků a soustav (čočky, hranoly, filtry) v laboratoři.

Přednášky

Přednášky probíhají každou středu v místnosti C208 od 12:00 do 13:50.

Obsah přednášek:

 • 1. Rozdělení a klasifikace geodetických přístrojů. Teodolit - osové a další přístrojové chyby.
 • 2. Úvod do geometrické optiky. Rovinná zrcadla. Sklon zrcadla.
 • 3. Kulová zrcadla, lámavé hranoly, odrazné hranoly, planparalelní deska. Nivelační přístroj - princip fungování.
 • 4. Tenká a tlustá čočka.
 • 5. Oko, vady oka. Vady optických systémů
 • 6. Součásti geodetických přístrojů - libely,optický centrovač.Okuláry, objektivy
 • 7. Mikroskopy, měřicí mikroskopy
 • 8. Dalekohledy, astronomické d., d. geodetických přístrojů
 • 9. Vlastnosti dalekohledů geodetických přístrojů. Kolimátor, autokolimátor.
 • 10. Přídavná zařízení dalekohledů optických přístrojů.
 • 11. Optické dálkoměry - dvojobrazové
 • 12.Optické dálkoměry - nitkové, diagramové
 • 13. Kompenzátory nivelačních přístrojů a teodolitů.

Cvičení

Cvičení probíhá v místnosti B028 (též označena jako Bs128 - v 0.patře u předních výtahů - sejdete po schodech v prvním patře u bufetu o patro níže a vlevo za rohem je učebna (nebo sjedete výtahem do 0)). Na každé cvičení si studenti musí přínést písemnou přípravu k dané úloze. Náplní cvičení je těchto 5 úloh:

 1. Určení lámavých úhlů trojbokého hranolu
 2. Určení tloušťky čočky a poloměru výbrusu sférických ploch
 3. Určení ohniskové vzdálenosti na Abbeho komparátoru
 4. Určení koeficientu propustnosti neutrálního filtru pro různé vlnové délky
 5. Laboratorní určení parametrů dalekohledu

Podklady k jednotlivým úlohám jsou uvedeny v níže uvedeném skriptu [2] a jsou též k dispozici ke stažení na následujících odkazech:

Podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech 5 úloh a odevzdání akceptovatelných technických zpráv.Zápočty zapisujeme ve čtvrtek 19.12. od 13h do 14h v laboratoři Bs128.

ZKOUŠKA

Průběh zkoušky ve zkouškovém období 2021:
Dámy a pánové, zde informace o průběhu zkoušky, předpokládá se celé zkouškové v kontaktní formě (dojdete do školy).
- zk začíná písemkou od 10 do 12 h v C217, písemka bude mít 10-12 otázek, za úspěšně absolvovanou písemku lze považovat tu, kde jsou max 3 otázky hodnoceny  nedostatečně (a nejsou klíčové (kompenzátory, odvození, okuláry, dalekohledy).
- po písemce budu podle počtu účastníků vaše práce opravovat a pak se dovíte, jak jste dopadli. Ti, kteří jsou hodnoceni lépe než F půjdou na pohovor, kde známku doladíme.
- ssebou: čisté papíry, tužku, event. pravítko (stačí kreditní karta). Nevyžaduji formální oblečení (přijďte pohodlně oblečeni, ať venku nemrznete a při písemce vás neškrtí kravata nebo něco jiného). 
- případné konzultace domluvíme e-mailem a můžeme provést naživo nebo přes Teams. 
- nemůžete-li se dostavit na vámi zapsaný termín, zkuste se odhlásit a pokud to nepůjde, napište mi e-mail, termín vám nezapočítám.
- POZOR: pokud bych byl nemocen či v karanténě, vypíši náhradní termíny (dva za každý zrušený termín).
- Opisování nebude tolerováno, přistižený bude hodnocen F.
Přeji vám u všech zkoušek mnoho zdaru!


Technické zprávy obsahují

 • titulní stránku si můžete stáhnout zde: titul.doc - titulní stránka technické zprávy
 • zadání úlohy
 • stručný postup
 • měřené hodnoty a výpočty
 • výsledky
 • závěr

Doporučená literatura

 • [1] A.Mikš: Aplikovaná optika 10 (Geometrická a vlnová optika), Vydavatelství ČVUT, Praha 2000
 • [2] F.Krpata: Aplikovaná optika, Vydavatelství ČVUT, Praha 2005
 • [3] J.Novák: Fyzikální seminář, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004
 • [4] F.Deumlich, R.Staiger: Instrumentenkunde der Vermessungstechnik, Wichmann 2002.

Odpovědná osoba

Zdeněk Vyskočil, Geodetické přístroje 2