155GP2 Geodetické přístroje 2

Z GeoWikiCZ
Přejít na: navigace, hledání

Anotace

Teoretické základy konstrukce elektronických geodetických přístrojů. Vlastní konstrukce přístrojů a jejich zkoušky, charakteristiky přesnosti a vliv prostředí na výsledky měření. Elektronické dálkoměry, elektronické teodolity, gyroteodolity, laserové geodetické přístroje, aparatury pro vyhledávání podzemních vedení, aparatury GNSS (globální navigační satelitní systémy).

Přednášky

Přednášky probíhají každý čtvrtek od 14h do 16:50h v posluchárně C-208.

Obsah přednášek:

 • 1. Měření délek, elmag. vlnění.
 • 2. Fyzikální základy el. opt dálkoměrů. Polarizace, modulace, interference.
 • 3. Elektrooptické dálkoměry, impulzový, fázový dálkoměr.
 • 4. Součásti světelného dálkoměru.
 • 5. EDM - přesnost, kalibrace.
 • 6. Fyzikální korekce, matematická redukce.
 • 7. GNSS prednaska_GNSS.pdf - prezentace z přednášky (Vyskočil)
 • 8. GNSS
 • 9. Elektronické měření úhlů, automatické cílení, automatické ostření.
 • 10. Lasery, laserové přístroje, laserový scanner.
 • 11. Gyroteodolit, laserový scanner, digitální nivelační přístroj.
 • 12. Vyhledávání podzemních objektů.
 • 13. Komunikace přes sériový port.

Cvičení

Cvičení probíhá v místnosti B028 (též označována jako Bs128 - v 0.patře u předních výtahů). Cvičení jsou rozdělena do několika bloků:

 • Úvodní cvičení (22.2.)
 • 1. Blok (1.3. - 15.3.)
 • 2. Blok (22.3.)
  • Fyzikální a matematické redukce + kontrolní test.
   • Redukce.pdf
   • Zadání je aktuální!! (22.3.2017)
   • Délky 1, 2 a 3 jsou měřeny přístrojem EOK2000
   • Délky 4, 5 a 6 jsou měřeny přístrojem AGA6
   • Délky 7 až 10 jsou měřeny přístrojem AGA700
   • Ke stažení jsou zde tabulka a nomogram fyz. redukcí pro EOK2000 a AGA6A
  • Své výsledky nahrávejte do adresáře na serveru athena ve tvaru daném šablonou. Nahrajte též zdrojový kód svého programu, soubor pojmenujte tak, aby jej bylo možno identifikovat (např. vyskocil.m). Povšimněte si, že v šabloně je též uvedeno číslo zadání.
  • Pokud si chcete zkontrolovat svůj výpočet, vezměte si příklad z pana Igonina, má zadání č.6.
  • Redukce mají správně: Bouček, Igonin, Kladivová, Frommeltová, Pártlová, Vaněk, Kolář, Papežová, Cehák, Šikola, Hudeček, Špererová, Ritschel, Souček, Brzobohatý, Veselý, Novotný, Šartner
 • Kontrolní test si zopakují kolegyně Papežová a Pártlová. Ostatní OK.


 • 3. Blok (29.3. - 3.5.)
 • 10.5. - exkurze (pravděpodobně Kalibrační laboratoř VÚGTK Zdiby)
 • 17.5. - rektorský den - nástup na výuku v terénu VYGP

Ad zpracování dat z geodetických GNSS přijímačů:


Zápočet

doporučená literatura

[1] F.Deumlich, R.Staiger: Instrumentenkunde der Vermessungstechnik, Wichmann 2002.

Konzultace

Zdeněk Vyskočil, Geodetické přístroje 1, Výuka v terénu z GP