Studijní program Geodézie a kartografie

Z GeoWikiCZ
(Přesměrováno z Hlavní strana)
Přejít na: navigace, hledání
Studijní program Geodézie a kartografie
Společný tříletý bakalářský obor
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Doporučený studijní plán oboru Geodézie, kartografie a geoinformatika
Doporučený studijní plán oboru Územní informační systémy pro veřejnou správu
Magisterské dvouleté obory
Geodézie a kartografie Geomatika
Doporučený studijní plán oboru Geodézie a kartografie Doporučený studijní plán oboru Geomatika
Stránky oborových kateder
Katedra speciální geodézie Katedra geomatiky


Ukázka prostředí ArcGIS


Výuka v terénu


Aplikace inženýrské geodézie

Studium geodézie je společné na bakalářském stupni, rozděluje se do dvou samostatných dvou oborů v magisterském studiu. Každý z nich jde svojí cestou, nicméně se neustále potkávají a spolupracují.

Obor Geodézie a kartografie připravuje studenty pro praxi, aby zvládli praktické geodetické a kartografické úlohy, znali problematiku katastru nemovitostí a moderní aplikace v inženýrské geodézii. Samostatnou specializací oboru je teoretická geodézie, zabývající se mimo jiné globálními navigačními satelitními systémy, jako je např. GPS.

Geomatika je obor, který je zaměřen šířeji na vědní disciplíny pojednávající o Zemi (geodézie patří mezi klíčové předměty). Zabývá se aplikovanou informatikou v oblasti zpracování prostorových dat, databázemi a moderními geoinformačními technologiemi pro hromadný sběr, zpracování a analýzy dat. Větší důraz je kladen na teoretické předměty, tak aby znalosti absolventů měly trvalou odbornou platnost a širší možnost uplatnění.

Dvouleté magisterské obory

  • Uznávky předmětů 4bc, vyplněný formulář přineste k zápisu.
  • Náhrady nesplněných předmětů za 1. ročník nmgr 1.5 roku. Výuka červeně označených předmětů bude probíhat individuálně po dohodě s vyučujícím.

Další informace

Studenti