155GIT1 Informatika 1

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 155GIT1)

Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou na této stránce
 • Kód předmětu: 155GIT1
 • Garant předmětu:

Ing. Martin Landa, Ph.D.

 • Přednášející:

Ing. Jan Holešovský

 • Rozsah: 2+2
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: kz

Informatika 1 je první ze tří úvodních přednášek bakalářského úvodu do aplikací informatiky směřujících k závěrečnému projektu, který celou bakalářskou geoinformatickou větev uzavírá. V tomto prvním úvodním kurzu se studenti seznámí s Matlabem, popř. s GNU Octave jako s nástroji pro základní počtářství, které je nezbytnou výbavou pro výpočty technické a teoretické geodézie apod. Tuto oblast bychom mohli tématicky charakterizovat jako od lineární algebry k tvorbě grafů.

Tématické okruhy

 • základní výpočty v Matlabu / GNU Octave
 • tvorba grafů v Matlabu

Výuka je zaměřena na praktické zvládnutí látky, tak aby na ní mohlo být navazováno v dalších předmětech. Akcentovány jsou postupy algoritmizace a obecné rysy, například příkazy větvení, cyklů a uživatelské funkce.

Průběžné bodové hodnocení a výsledná klasifikace LS 2024

Přednášky

Termín přednášky:

 • pondělí 12:00 - 13:40 v C208

Přednášející: Ing. Jan Holešovský <jan_holesovsky@volny.cz>, B919a

Přednášky jsou úzce propojeny s tématy cvičení, obsah přednášek se řídí podle následujícího harmonogramu.

Harmonogram přednášek

 1. (19.2.) První seznámení s Matlabem a GNU Octave - proměnné, matice, vektory, indexování, skripty
 2. (26.2.) Maticové a matematické funkce, speciální proměnné, operátory
 3. ( 4.3.) Textové řetězce, workspace, zápis matic do textových souborů
 4. (11.3.) Čtení formátovaných dat z textových souborů
 5. (18.3.) Algoritmizace, podmínky a cykly
 6. (25.3.) Algoritmizace, podmínky a cykly
 7. ( 1.4.) státní svátek
 8. ( 8.4.) Uživatelské funkce 1
 9. (15.4.) Uživatelské funkce 2
 10. (22.4.) Grafy
 11. (29.4.) Grafy
 12. ( 6.5.) místo přednášky GIT1 se bude konat přednáška GEP2
 13. (13.5.) místo přednášky GIT1 se bude konat přednáška GEP2

Dále si pro doplnění můžete stáhnout prezentace z bývalých přednášek, v nichž jsou především přehledné souhrny jednotlivých typů užitečných funkcí (v průběhu semestru se na ně též budeme dle potřeby odkazovat). Naopak některými tématy (jako např. obrazová data) se zabývat nebudeme.

Cvičení

Termíny cvičení:

 • čtvrtek 9:00 - 10:40 v B870, kruh 101 (tato cvičební paralelka nebude otevřena vzhledem k nízkému počtu studentů zapsaných do letního semestru)
 • čtvrtek 11:00 - 12:40 v B870, kruh 102
 • čtvrtek 13:00 - 14:40 v B870, kruh 103

Vyučující: Ing. Jan Holešovský <jan_holesovsky@volny.cz>, B919a; Ing. Jaroslav Šedina, Ph.D. <jaroslav.sedina@fsv.cvut.cz>, B921

Harmonogram cvičení

 1. (22.2.) První seznámení s Matlabem a GNU Octave - proměnné, matice, vektory, indexování, skripty
 2. (29.2.) Maticové a matematické funkce, speciální proměnné, operátory
 3. ( 7.3.) Textové řetězce, workspace, zápis matic do textových souborů
 4. (14.3.) Čtení formátovaných dat z textových souborů
 5. (21.3.) 1. test - základní operace s maticemi a vektory, čtení a formátovaný zápis matic z/do souboru
 6. (28.3.) děkanské volno
 7. ( 4.4.) Algoritmizace, podmínky a cykly
 8. (11.4.) Uživatelské funkce 1
 9. (18.4.) Uživatelské funkce 2
 10. (25.4.) Grafy
 11. ( 2.5.) 2. test - algoritmizace, funkce, grafy
 12. ( 9.5.) rezerva, konzultace
 13. (16.5.) Všeobecný opravný test

Podmínky udělení zápočtu

 • Během semestru se píší dva testy (viz harmonogram cvičení).
 • Za každý test lze získat maximálně 5 bodů.
 • Pokud není předem stanoveno jinak, lze u testů používat vlastní poznámky či hledat informace na internetu. Vyloučena je pouze přímá komunikace v učebně včetně používání mobilních zařízení, sociálních sítí, e-mailu apod.
 • Další body je možné získat na přednáškách a cvičeních za výborné znalosti a aktivitu při výuce. Zadávány budou též termínované samostatné bodované úkoly přes systém Moodle. Váha bodů získaných z přednášek, cvičení nebo ze samostatných úkolů je však nižší než váha bodů z testů.
 • Pro zisk zápočtu je nutné mít úspěšně splněny OBA testy, přičemž za úspěšně splněný test se považuje takový test, v němž bylo dosaženo 1 až 5 bodů. Test s nulovým počtem bodů je považován za neúspěšný.
 • Na závěr semestru (viz harmonogram cvičení) je možnost jednoho všeobecného opravného testu ze všech témat. Z opravného testu lze získat opět maximálně 5 bodů. Opravného testu se mohou zúčastnit i úspěšní studenti, kteří si chtějí vylepšit celkové bodové skóre.
 • Studenti, kteří nezískají ani z jednoho řádného testu v semestru ani jeden bod, již nemají nárok na zápočet.

Moodle

Nástroje

Matlab

Omezení: Nelze s ním pracovat mimo síť ČVUT!
Pozn: Mimo síť ČVUT je funkční licence Campus-Wide-Matlab. Podrobnější informace naleznete na https://download.cvut.cz/campus-wide-matlab/. Pro využití této individuální licence je nutný e-mail z domény cvut.

GNU Octave

Bez omezení: Free software / Open source

Další odkazy