155GIT1 / 4. cvičení

Z GeoWikiCZ

Čtení formátovaných dat z textových souborů

Náplň

 1. čtení dat z textového souboru do matice (ke stažení pr4uk1.txt, pr4uk2.txt, pr4uk3.txt, pr4uk4.txt)

Ukázky

Formátované čtení dat

(čtení z textového souboru)

 fid = fopen('pr4uk1.txt','r');
 bxy = fscanf(fid,'%f',[3 inf]);
 bxy = bxy'          % pro shodné rozměry matice jako v datovém souboru
 fclose(fid);

 % přeskakování položek
 fid = fopen('pr4uk1.txt','r');
 xy = fscanf(fid,'%*f %f %f',[2 inf]);
 xy = xy'
 fclose(fid);

(čtení z řetězce / z textové proměnné)

 s = sscanf('10.2 5.222','%f')

(čtení textových souborů s hlavičkou)

 fid = fopen('pr4uk2.txt','r');
 radek = fgetl(fid);     % evtl. fgets(fid) pro načtení řádku včetně znaku zalomení řádku
 rs = sscanf(radek,'%d')
 r = rs(1);
 s = rs(2);
 bxyz = fscanf(fid,'%f',[s r])' 
 fclose(fid);

 vstup = fopen('pr4uk3.txt','r');
 radek = fscanf(vstup,'%s',4)
 bxyh = fscanf(vstup,'%f',[4 inf])'
 fclose(vstup);

Změna polohy kurzoru v souboru

 fid = fopen('pr4uk4.txt','r');
 uhel = fscanf(fid,'%*s %f %f %f',[3 inf])'   % čtení jen numerických hodnot
 uhelid = fscanf(fid,'%s %*s %*s %*s',[3 inf])' % kurzor je již na konci datového souboru
 fseek(fid,0,'bof');              % přesun kurzoru na začátek souboru
                        % totožné fseek(fid,0,-1)
 uhelid = fscanf(fid,'%s %*s %*s %*s',[3 inf])' % čtení jen (3znakových) textových identifikátorů
 fclose all;

Úlohy