155GIT1 / 5. cvičení

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Matlab - Uživatelské funkce

Náplň cvičení

 1. uživatelské funkce
 2. chybová hlášení, nápověda k funkci
 3. drobné smíšené úlohy

Ukázky

Uživatelské funkce

Syntax

function [vystup1,vystup2,...,vystupn] = nazev(vstup1,vstup2,...,vstupn)

end % end neni povinne

Každá funkce musí být uložena ve vlastním souboru s příponou .m. Název souboru musí odpovídat názvu funkce! Klíčové slovo function musí být na prvním řádku souboru.

 function [min_x, max_x, mean_x] = stat(x)

  min_x = min(min(x));
  max_x = max(max(x));
  mean_x = mean(x(:));  % stejny vysledek jako mean_x = mean(mean(x))

 end

Příklad volání

 data = rand(5)
 [mi, ma, mn] = stat(data);
 fprintf('min = %.3f\nmax = %.3f\nmean = %.3f\n', mi, ma, mn)

Chybová hlášení, nápověda

 function [min_x, max_x, mean_x] = stat(x)
 % vypocet minimalni, maximalni a prumerne hodnoty matice

   if any(any( imag(x)~=0 ))
     error('stat: Vstupni matice obsahuje komplexni cisla.')
   end
   min_x = min(min(x));
   max_x = max(max(x));
   mean_x = mean(x(:));

 end

Vyvolání nápovědy k uživatelské funkci:

 help stat

Volání funkce (chybná vstupní data):

 data1 = [data, 5+2i * ones(5,1)]
 [mi, ma, mn] = stat(data1)

Příkaz return

 • je-li v běhu funkce vykonán příkaz return, je okamžitě činnost funkce ukončena (bez vykonání evtl.dalších příkazů) a na pozici jejího volání jsou vráceny aktuálně vypočtené hodnoty výstupních parametrů funkce

Drobné úlohy

Funkce pro výpočet nekonečné řady do zadané přesnosti (příklad iterativního výpočtu)

např. výpočet funkce arctg(), viz Taylorova řada:

 function [arctgx] = arctg(x,mez)
 % vypocet funkce arctg rozvojem v radu do zadane presnosti
 % IN: x   ... vektor argumentu funkce
 %   mez  ... zadana presnost vypoctu
 % OUT: arctgx ... vektor vypoctenych uhlu z intervalu <-pi/2,pi/2>

 if any(x > 1) | any(x < -1)
   error('arctg: Vstupni hodnoty musi byt z intervalu <-1,1>.')
 end

 % vypocet pro kazdy prvek daneho vektoru samostatne
 for i=1:length(x)
   % start iterace pro i-ty vstupni prvek
   y0 = 100; % vkladam fiktivni hodnotu, kterou x na vstupu nikdy nemuze nabyt
   % 1.iterace
   n = 1;
   y = x(i);
   while abs( y-y0 ) > mez
     % n-ta iterace
     n = n+1;
     y0 = y;
     y = y0 + (-1)^(n+1) * x(i)^(2*n-1) / (2*n-1);
   end
   % ulozeni vypoctene hodnoty do vystupni promenne
   arctgx(i) = y;
   fprintf('Pocet iteraci vypoctu: %d\n',n)
 end

Funkce pro načtení neformátovaných dat po řádcích

např. záměna čárky za tečku:

 function teckazacarku(file)
 % vyhleda vsechny carky v souboru a zameni je za tecku
 % IN: file ... jmeno vstupniho souboru (textovy retezec)

 if ischar(file) == 0
   error('Jmeno vstupniho souboru musi byt textovy retezec.');
 end

 vstup = fopen(file,'r');

 filenew = [file(1:end-4), '_upr', file(end-3:end)]; % jmeno noveho souboru
 vystup = fopen(filenew,'w');

 konec = 0; % indentifikator konce souboru
 while konec==0
   radek = fgets(vstup); % fgets() nacte 1 radek souboru (se znakem \n)
   for i=1:length(radek)
     if radek(i) == ','
       radek(i) = '.';
     end
   end
   fprintf(vystup,'%s',radek);
   konec = feof(vstup);  % feof() vrati pro konec souboru hodnotu 1, jinak vraci hodnotu 0 
 end

 fclose all;
 fprintf('Data ulozena do souboru %s\n',filenew);

datový soubor carky.txt ke stažení

Volání funkce:

 teckazacarku('carky.txt')

Úlohy