Rozdíly v syntaxi mezi GNU Octave a Matlabem

Z GeoWikiCZ

Jevy budeme postupně doplňovat.

jev GNU Octave Matlab
rows() ano ne
columns() ano ne
komentář % nebo # %
printf() ano ne
řetězec " nebo ' '
+= ano ne
logické AND && nebo & &
logické OR || nebo | |