155KNEM Katastr nemovitostí

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 155KNEM)

Základní údaje o předmětu

  • Aktuální a kompletní informace jsou ZDE
  • Kód předmětu: 155KNEM
  • Garant předmětu:

Ing. Martin Tauchman

  • Přednášející:

Ing. Martin Tauchman

  • Rozsah: 2+2
  • Počet kreditů: 5
  • Ukončení: z,zk

Anotace

Náplní předmětu Katastr nemovitostí je komplexní pochopení problematiky katastru nemovitostí jak po stránce technické tak právní. Cílem je naučit se využívat možností digitálního katastru a pochopit principy zápisů změn v katastrální mapě, přičemž důraz bude kladen na provádění zeměměřických činností v KN. Obsahem přednášek je i historický vývoj pozemkové evidence, právní předpisy v KN a struktura a organizace rezortu zeměměřictví v ČR.

Studenti se v rámci cvičení naučí plně využívat veřejně dostupných zdrojů k získávání informací z KN, naučí se pracovat s katastrální mapou a vyzkouší tvorbu geometrického plánu. K zadání i odevzdávání úloh je využito aplikace Moodle. Součástí cvičení jsou i aktivity v terénu spojené s měřením pro získání dat a diskuze k řešení nesouladů v katastrální mapě, které vycházejí ze skutečných případů.