155VYMK Výuka v terénu KN

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 155VYMK)

Základní údaje o předmětu

  • Aktuální a kompletní informace jsou ???
  • Kód předmětu: 155VYMK
  • Garant předmětu:

Ing. Martin Tauchman

  • Přednášející:

Ing. Martin Tauchman

  • Rozsah: 0+4
  • Počet kreditů: 3
  • Ukončení: kz

Anotace

Cílem je osvojit si získané teoretické znalosti z předmětů mapování při tvorbě katastrální mapy a z předmětu katastr nemovitostí při aktualizaci katastrální mapy. Během dvou týdnů si studenti vyzkouší na praktických úlohách nové katastrální mapování, tvorbu geometrického plánu pro vyřešení nesouladu v katastrální mapě a vytyčení hranice pozemku. Výuka probíhá v katastrálním území Kruh.