155PKAR Projekt - kartografie

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 155PKAR)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Cílem projektu je zkombinovat veškeré znalosti z předchozích předmětů Kartografie a GIS a vytvořit kartografické dílo. Jedná se o tvorbu mapy (mapového plakátu) o rozměru A2, kde mapová pole budou zabírat alespoň 2/3 plochy. Zbylé místo bude doplněno dalšími grafickými prvky (obrázky, grafy) a texty. Téma mapy je libovolné, každý student si na začátku zvolí téma své mapy, které bude konzultovat během prvních 14 dnů výuky. Po odsouhlasení tématu student sám zpracovává mapu, případně konzultuje problémy. Během první poloviny semestru jsou na cvičeních přednášena základní kartografická témata související s tvorbou map (obsahové a kompoziční prvky map, barvy, písmo, jazyk mapy, metody tematické kartografie, nejčastější kartografické chyby, grafické zpracování, DTP, tisk).

Kontroly

Před každým kontrolním dnem (min. 2 dny předem) student do systému Moodle vloží vyplněný příslušný formulář, který popisuje jeho práci. Šablony formulářů budou k dipozici v systému Moodle.

Cvičení

Cvičení probíhají probíhají:

  • ve středu od 13:00 do 15:40 online (MS Teams)

Cvičící:

doc. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Ing. Tomáš Janata, Ph.D.
Mgr. Petra Jílková


Harmonogram cvičení

Datum Program
17.2. Zadání projektu, ukázky studentských prací, přehled vhodného software
24.2. KONTROLNÍ DEN 1 - konzultace témat
3.3. odpadá
10.3. přednáška - zdroje dat, základní kompoziční prvky map
17.3. přednáška - editace dat, generalizace, úpravy dat
24.3. přednáška - symbologie, DEM, barvy v mapách
31.3. KONTROLNÍ DEN 2 - konzultace průběhu prací
7.4. přednáška - písmo v mapách, popisy, nadstavbové kompoziční prvky
14.4. samostatné zpracování
21.4. samostatné zpracování
28.4. KONTROLNÍ DEN 3 - konzultace průběhu prací
5.5. samostatné zpracování
12.5. KONTROLNÍ DEN 4 - prezentace výsledků