155PKAR Projekt - kartografie

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 155PKAR)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Cílem projektu je zkombinovat veškeré znalosti z předchozích předmětů Kartografie a GIS a samostatně vytvořit kartografické dílo. Jedná se o tvorbu mapy (mapového plakátu) o rozměru min. A2, kde mapová pole budou zabírat alespoň 2/3 plochy. Zbylé místo bude doplněno dalšími grafickými prvky (obrázky, grafy) a texty. Téma mapy je libovolné, každý student si na začátku zvolí téma své mapy, které bude konzultovat během prvních tří týdnů výuky. Po odsouhlasení tématu student sám zpracovává mapu, případně konzultuje problémy. Během první poloviny semestru jsou na cvičeních přednášena základní kartografická témata související s tvorbou map (obsahové a kompoziční prvky map, barvy, písmo, jazyk mapy, metody tematické kartografie, nejčastější kartografické chyby, grafické zpracování, DTP, tisk).

Kontroly

Před každým kontrolním dnem (min. 2 dny předem) student do systému Moodle vloží vyplněný příslušný formulář, který popisuje jeho práci. Šablony formulářů budou k dipozici v systému Moodle.

Cvičení

Cvičení v LS 2021/2022 probíhají:

  • ve čvrtek od 09:00 do 11:50 (B870)

Cvičící:

prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.
Ing. Tomáš Janata, Ph.D.
Mgr. Petra Jílková
Ing. Josef Münzberger


Harmonogram cvičení

Datum Program
17.2. ZADÁNÍ PROJEKTU, ukázky studentských prací, přehled vhodného software, zdroje dat
24.2. PŘEDNÁŠKA - (ne)tradiční metody tematické kartografie (kartogram+kartodiagram)
3.3. KONTROLNÍ DEN 1 - konzultace témat
10.3. PŘEDNÁŠKA - metody anamorfózy + Q&A
17.3. PŘEDNÁŠKA - geokódování, hexagonální síť, postprocessing (Marek Hoffmann) + Q&A
24.3. Q&A konzultační hodiny/samostatné zpracování
31.3. KONTROLNÍ DEN 2 - konzultace průběhu prací
7.4. Q&A konzultační hodiny/samostatné zpracování
14.4. děkanské volno
21.4. PŘEDNÁŠKA - infografika, layout + Q&A
28.4. Q&A konzultační hodiny/samostatné zpracování
5.5. Q&A konzultační hodiny/samostatné zpracování
12.5. KONTROLNÍ DEN 3 - prezentace výsledků