155TG4 Teoretická geodézie 4

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 155TG4)

Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou na této stránce
 • Kód předmětu: 155TG4
 • Garant předmětu:

doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.

 • Přednášející:

doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.

 • Rozsah: 2+2
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: z, zk

Anotace

Astronomické souřadnicové soustavy. Zdánlivé jevy. Denní pohyb hvězd. Základní metody určování astronomických souřadnic. Nauka o čase. Rušený pohyb družic. LPR. Realizace ICRS a ITRS. Parametry orientace Země. Pozorovací metody kosmické geodézie. Geodetické družice. Dynamická metoda kosmické geodézie. Aplikace na určování parametrů gravitačního pole Země. Družicové geodetické mise (CHAMP, GRACE, GOCE, Swarm, GFO).

Doporučená literatura
Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký Jan: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skripta. Vydavatelství ČVUT 2008. (3. kapitola)
Kostelecký Jan, Klokočník J., Kostelecký Jakub: Kosmická geodézie. Skripta. Vydavatelství ČVUT 2005.
Kostelecký Jakub: Globální polohové souřadnicové systémy. Skripta. Vydavatelství ČVUT 2019.

Přednášky

Přednášky probíhají ve středu od 17:00 do 18:40 v C221.

Přednášející: doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D. <jakub.kostelecky@pecny.cz>, B922

Podklady k přednáškám naleznete na následujícím odkazu: ftp://ftp.pecny.cz/pub/jako/CVUT-TG4/.

Cvičení

Termíny cvičení

Harmonogram cvičení

Výuka bude zahájena v prvním výukovém týdnu.

Datum Náplň cvičení Zadání Odevzdání Test
21.2. Astronomické souřadnicové soustavy.
28.2. Ú1: Transformace mezi astronomickými souřadnicovými soustavami. Ú1
6.3. Denní pohyb hvězd.
13.3. Ú2: Denní pohyb kosmických těles. Ú2 Ú1
20.3. Časomíra.
27.3. 1.test. Ú2 T1
3.4. Ú3: Určení astronomické orientace z měření na Slunce. Ú3
10.4. Exkurze.
17.4. 2.test, Ú4: Změna vzdálenosti stanic vlivem pohybu tektonických desek. Ú4 T2
24.4. ICRS a ITRS, transformace mezi nimi.
30.4. (út) 3.test. (Oprava 2.testu.) Ú4 T3
1.5. cvičení se nekoná - státní svátek
8.5. cvičení se nekoná - státní svátek
15.5. (Oprava 3.testu.) Úvodní informace k předmětu 155VTTG. Ú3

Cvičení se konají v každém týdnu (není-li uvedeno jinak), účast na cvičeních je povinná. Cvičení, která nemají uvedenu náplň, jsou věnována měření, samostatnému zpracování úloh, konzultacím či opravám testů. Na cvičení, na nichž se zadává nová úloha, se doporučuje přijít obeznámen s textem zadání příslušné úlohy, k níž bude poskytnut nezbytný výklad. Nutnou podmínkou pro získání zápočtu jsou včas odevzdané a uznané úlohy a úspěšně splněné všechny zápočtové testy.

Obsah zápočtových testů:

 • T1: Astronomické souřadnicové soustavy a transformace mezi nimi. Denní pohyb kosmických těles. (Pro numerické výpočty je nutno mít vlastní kalkulátor.)

Příklady na procvičování denního pohybu.

Výsledky výpočetních příkladů 20 - 22 z procvičování denního pohybu.

 • T2: Časy. Měření na Slunce. (Pro numerické výpočty je nutno mít vlastní kalkulátor.)
 • T3: ICRS, ITRS a transformace mezi nimi. Tektonika zemských desek.

Ke každému testu je možnost jedné opravy. V případě neúspěchu v řádném i opravném termínu kteréhokoli z testů není možno udělit zápočet.

Zadání úloh

 1. Transformace mezi astronomickými souřadnicovými soustavami
 2. Denní pohyb kosmických těles
 3. Určení astronomické orientace z měření na Slunce
 4. Změna vzdálenosti stanic vlivem pohybu tektonických desek

Odevzdání úloh

Výše uvedené termíny odevzdání úloh jsou závazné, jejich nedodržování může být důvodem pro neudělení zápočtu.

Úlohy odevzdávejte ve formátu pdf ve tvaru prijmenixx.pdf (xx je číslo úlohy) do adresáře dle čísla úlohy: ftp://k155-133.fsv.cvut.cz/TG4. Pro vložení úlohy se k serveru k155-133.fsv.cvut.cz přihlašujte jako uživatel student, heslo je student.

Úlohy s nesprávnými výsledky nebo se závažnými nedostatky ve zpracování budou vráceny k opravě. Opravené verze úloh nahrávejte do shodného úložiště pod jménem prijmenixxy.pdf (xx je číslo úlohy, y = a,b,c... značí verzi opravy).

Nefunguje-li vám odevzdání na server k155-133.fsv.cvut.cz, je možno úlohu odevzdat i zasláním na email svého cvičícího.

Stav úloh

č.zadání student(ka) Ú1 Ú2 Ú3 Ú4
1 Antošová Lucie OK ko OK OK
2 Boudová Kateřina OK OK OK OK
3 Dikoš Martin OK ko
4 Dvořáková Barbora OK OK OK OK
5 Havrdová Rozálie OK OK OK OK
6 Chromá Kateřina OK OK OK OK
7 Jehlička Josef OK OK OK OK
8 Jorová Eliška OK OK OK OK
9 Koudelka Jan OK OK OK OK
10 Kulíková Martina OK OK OK OK
11 Müller Vojtěch OK OK OK OK
12 Předota Antonín
13 Solovev Dmitrii OK OK ko
14 Sucharda David OK OK OK OK
15 Svobodová Nikola OK OK OK OK
16 Šedivý Štěpán OK OK OK OK
17 Šlais David OK OK OK OK
18 Šleis David OK OK OK OK
19 Šťastná Amálie OK OK OK OK
20 Zamazal Jakub OK OK OK OK

ko - úloha vrácena k opravě

OK - úloha uznána