155TG4 Teoretická geodézie 4

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 155TG4)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Astronomické souřadnicové soustavy. Denní pohyb hvězd. Nauka o čase. Keplerovský a rušený pohyb družic. Nebeská a terestrická souřadnicová soustava, realizace ICRS a ITRS. Precese, nutace, pohyb pólu. Jevy aberačního typu. Pozorovací metody kosmické geodézie. Geodetické družice. Dynamická metoda kosmické geodézie. Aplikace na určování parametrů gravitačního pole Země. Družicové geodetické mise (CHAMP, GRACE, GOCE).

Doporučená literatura
 • Cimbálník M., Zeman A., Kostelecký J.: Základy vyšší a fyzikální geodézie. Skripta. Vydavatelství ČVUT 2008.

Jde o 3. kapitolu těchto skript (Kostelecký J.: Úvod do kosmické geodézie.).

 • Kostelecký J., Klokočník J., Kostelecký J. (ml.): Kosmická geodézie. Skripta. Vydavatelství ČVUT 2008.

Obě uvedená skripta jsou v elektronické podobě zde.

Přednášky

Přednášky probíhaly ve čtvrtek v místnosti A228 od 18:00 do 19:40.

Přednášející: doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D., <jakub.kostelecky@pecny.cz>, B922

Podklady k přednáškám naleznete na následujícím odkazu: ftp://ftp.pecny.cz/pub/jako/CVUT-TG4-2020/.

Harmonogram přednášek

Postupně doplňovaný harmonogram udává, kterým tématům se máte věnovat při samostudiu v období bezkontaktní výuky.

 1. (20.2.) Úvod do KG, souřadnicové soustavy
 2. (27.2.) Zdánlivé jevy, měření času
 3. (05.3.) Parametry orientace Země do 2003, určování astronomických souřadnic
 4. (12.3.) (výuka v učebně odpadá)
 5. (19.3.) (výuka v učebně odpadá)
 6. (26.3.) bezkontaktní exkurze na astronomickou observatoř katedry geomatiky, MS Teams, 18:00 (výuka v učebně odpadá) samostudium: Keplerovský pohyb, nástin odvození LPR
 7. (02.4.) bezkontaktní přednáška, MS Teams, 17:00 (výuka v učebně odpadá) samostudium: Pohyb umělých družic v reálném tíhovém poli
 8. (09.4.) (výuka v učebně odpadá) samostudium: Metody pozorování KG
 9. (16.4.) bezkontaktní přednáška, MS Teams, 17:00 (výuka v učebně odpadá) samostudium: Řešení obrácených úloh družicové geodézie, družice
 10. (23.4.) bezkontaktní přednáška, MS Teams, 17:00 (výuka v učebně odpadá) samostudium: IERS, parametry orientace Země po 2003, realizace ICRS a ITRS
 11. (07.5.) bezkontaktní přednáška, MS Teams, 17:00 (výuka v učebně odpadá) samostudium: Úvod do modelování gravitačního pole Země, statické modely, dynamické modely
 12. (14.5.) (výuka v učebně odpadá) samostudium: Aplikace - geodynamika, altimetrie, SLR, shrnutí výsledků KG

Harmonogram bude měněn podle aktuální situace. Pokud to bude možné, komplikovanější části budou odpřednášeny. Prosím, sledujte zde případné změny.

Cvičení

Termíny cvičení

 • úterý 8:00 - 9:40 v B976, kruh 60; cvičící Ing. Jan Holešovský, B919a
 • úterý 12:00 - 13:40 v B976, kruh 59; cvičící Ing. Jan Holešovský, B919a

Harmonogram cvičení

Výuka cvičení TG4 aktuálně probíhá bezkontaktní formou, nejprve budou zadávány výpočetní úlohy a témata k samostudiu. Realizace testů a měření na Slunce (Ú3) budou směřovány na konec semestru.

9.3.: Z důvodu zrušení kontaktní výuky od 10.3. do 22.3. v rámci prevence před rozšířením nákazy koronavirem došlo k úpravě harmonogramu cvičení TG4. Poslední 5.úloha odpadne bez náhrady.

18.3.: Zatím je jisté, že období bezkontaktní výuky potrvá minimálně do Velikonoc. S ohledem na to došlo k úpravě harmonogramu cvičení pro toto období.

5.4.: Doplněna konečná podoba harmonogramu se zohledněním, že výuka celého semestru musí být bezkontaktní.

Datum Náplň cvičení Zadání Odevzdání Test
18.2. Astronomické souřadnicové soustavy.
25.2. Ú1: Transformace mezi astronomickými souřadnicovými soustavami. Ú1
3.3. Denní pohyb hvězd.
10.3. Ú2: Denní pohyb kosmických těles.

tg4ul2_vyklad_bezkontaktne.pdf

Ú2 Ú1
17.3. Výuka zrušena.
24.3. Časomíra. (samostudium)

casomira_samostudium.zip

Ú2
31.3. Ú3: Určení astronomické orientace z měření na Slunce (výpočty).

tg4ul3_vyklad_bezkontaktne.pdf

Ú3
7.4. Ú4: Změna vzdálenosti stanic vlivem pohybu tektonických desek.

tg4ul4_vyklad_bezkontaktne.pdf

Ú4
14.4. cvičení se nekoná - výukový pátek Ú3
21.4. ICRS a ITRS, transformace mezi nimi.

icrs-itrs_bezkontaktne.pdf

28.4. cvičení se nekoná - výukový pátek Ú4
5.5. Test. 8.00 oba kruhy společně. Test proběhne přes platformu Moodle:

https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=3536

T1,2,3
12.5. Oprava testu. 8.00 oba kruhy společně. Test proběhne přes platformu Moodle:

https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=3536

19.5. 8.30 - 9.30 oba kruhy společně: Úvodní výklad k předmětu 155VTTG.

Spojení proběhne přes platformu MS Teams, tým 155VTTG.

Cvičení se konají v každém týdnu (není-li uvedeno jinak), účast na cvičeních je povinná. Cvičení, která nemají uvedenu náplň, jsou věnována měření, samostatnému zpracování úloh, konzultacím či opravám testů. Na cvičení, na nichž se zadává nová úloha, se doporučuje přijít obeznámen s textem zadání příslušné úlohy, k níž bude poskytnut nezbytný výklad. Nutnou podmínkou pro získání zápočtu jsou včas odevzdané a uznané úlohy a úspěšně splněné všechny zápočtové testy.

Povinné kontroly bezkontaktního studia, bez jejichž splnění nelze udělit zápočet:

 1. Splněné 1.+ 2.úloha (OK) k 19.dubnu 2020.
 2. Splněný bezkontaktní test dle harmonogramu výše (s možností jedné opravy).
 3. Splněné 3.+ 4.úloha (OK) k 19.květnu 2020.

Obsah zápočtových testů:

 • T1: Astronomické souřadnicové soustavy a transformace mezi nimi. Denní pohyb kosmických těles. (Pro numerické výpočty je nutno mít vlastní kalkulátor.)

Příklady na procvičování denního pohybu.

Výsledky výpočetních příkladů 20 - 22 z procvičování denního pohybu.

 • T2: Časy. Měření na Slunce. (Pro numerické výpočty je nutno mít vlastní kalkulátor.)
 • T3: ICRS, ITRS a transformace mezi nimi. Tektonika zemských desek.

Ke každému testu je možnost jedné opravy. V případě neúspěchu v řádném i opravném termínu kteréhokoli z testů není možno udělit zápočet.

Zadání úloh

 1. Transformace mezi astronomickými souřadnicovými soustavami
 2. Denní pohyb kosmických těles
 3. Určení astronomické orientace z měření na Slunce
 4. Změna vzdálenosti stanic vlivem pohybu tektonických desek
 5. Průběh geoidu z altimetrických měření

Odevzdání úloh

Výše uvedené termíny odevzdání úloh jsou závazné, jejich nedodržování může být důvodem pro neudělení zápočtu. Úlohy můžete odevzdávat buď v tištěné, nebo v elektronické podobě. V elektronické podobě úlohy odevzdávejte ve formátu pdf ve tvaru prijmenixx.pdf (xx je číslo úlohy) do adresáře dle vašeho kruhu v rámci TG4 a čísla úlohy: ftp://athena.fsv.cvut.cz/TG4/Upload. Pro vložení úlohy postačí být přihlášen jako anonymní uživatel. Úlohy s nesprávnými výsledky nebo se závažnými nedostatky ve zpracování budou vráceny k opravě. Opravené verze úloh nahrávejte do shodného úložiště pod jménem prijmenixxy.pdf (xx je číslo úlohy, y = a,b,c... značí verzi opravy).

Stav úloh

č.zadání student(ka) Ú1 Ú2 Ú3 Ú4 Ú5
1 Beliančinová Denisa OK OK OK OK -
2 Boukal Richard OK OK OK OK -
3 Brezničanová Adriana OK OK OK OK -
4 Děkanová Lucie OK OK OK OK -
5 Fogl Lukáš OK OK OK OK -
6 Formánek Zbyněk OK OK OK OK -
7 Frommeltová Eva OK OK OK OK -
8 Hnilicová Lucie OK OK OK OK -
9 Hudeček Martin OK OK OK OK -
10 Juhár David OK OK OK OK -
11 Kolář Vilém uzn. uzn. uzn. uzn. uzn.
12 Kouba Martin OK OK OK OK -
13 Kulhavý Adam OK OK OK OK -
14 Kýhos Martin OK OK OK OK -
15 Lauwereys Tomáš OK OK OK OK -
16 Ledecká Kristýna uzn. uzn. uzn. uzn. uzn.
17 Münzberger Josef OK OK OK OK -
18 Nedbalová Tereza OK OK OK OK -
19 Němec David OK OK OK OK -
20 Papežová Eliška OK OK OK OK -
21 Pártlová Lucie OK OK OK OK -
22 Petrilla Peter OK OK OK OK -
23 Pudil Josef OK OK OK OK -
24 Štuiber Jan OK OK OK OK -
25 Talapková Monika OK OK OK OK -
26 Usik Svetlana OK OK OK OK -
27 Vaňková Zuzana OK OK OK OK -
28 Vynikal Jakub OK OK OK OK -
29 Zeman Jaroslav OK OK OK OK -
30 Zíma Michal OK OK OK OK -

ko - úloha vrácena k opravě

OK - úloha uznána