Doporučený studijní plán magisterského programu Geodézie a kartografie

Z GeoWikiCZ
Magisterský studijní program Geodézie a kartografie
S kód P C K zakončení název předmětu přednášející
1. semestr
společné předměty
1 101MM4G 2 2 4 z, zk Matematika 4 doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc.
1 155TGD3 2 2 5 z, zk Teoretická geodézie 3

Ing. Jan Holešovský

1 155KAT3 2 2 5 z, zk Kartografie 3

prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

1 155DPRZ 2 2 5 z, zk Dálkový průzkum Země

prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

1 155GPL2 0 2 2 kz Geometrické plány 2 Ing. Zdeněk Valenta
specializace Inženýrská geodézie
1 124UPST 2 0 2 zk Úvod do pozemního stavitelství Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.
1 154ACIG 0 2 2 z Základy AutoCADu pro IG doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
1 154ING2 2 2 5 z, zk Inženýrská geodézie 2 prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
specializace Geomatika
1 155UZPR 2 2 5 z, zk Úvod do zpracování prostorových dat

Ing. Martin Landa, Ph.D.

1* 155YGEI 2 2 4 z, zk Geoinformatika

doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.

1* 128TG 2 2 4 z, zk Teorie grafů doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.
1* 155YCN1 2 2 4 z, zk Oceňování nemovitostí

Ing. Eliška Housarová, Ph.D.

* studenti si volí 1 z takto označených předmětů
2. semestr
společné předměty
2 155FTG2 2 2 5 z, zk Fotogrammetrie 2

prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

2 155TG4 2 2 5 z, zk Teoretická geodézie 4

Doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.

2 155VTTG 0 2 1 kz Výuka v terénu TG (1 týden)

Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.

2 155PKAR 0 3 5 kz Projekt - kartografie

prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

specializace Inženýrská geodézie
2 136UDST 2 0 2 zk Úvod do dopravního stavitelství doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.
2 154ING3 2 2 5 z, zk Inženýrská geodézie 3 Ing. Bc. Jaroslav Braun, Ph.D.
2 154SPG 2 2 5 z, zk Stavebně průmyslová geodézie doc. Ing. Hánek, CSc.
2 154VYIG 0 4 2 kz Výuka v terénu IG (2 týdny) prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
specializace Geomatika
2* 101STAG 2 2 5 z, zk Statistika RNDr. Dr. Jana Nosková
2* 155FGIS 2 2 5 z, zk Free Software GIS

Ing. Martin Landa, Ph.D.

2* 155IN4G 2 2 5 z, zk Informatika 4

Ing. Jan Pytel, Ph.D.

2* 128YNAA 2 2 4 z, zk Navrhování a analýza algoritmů doc. RNDr. Jiří Demel, CSc.
2* 155ADKI 2 2 5 z, zk Algoritmy digitální kartografie a GIS

doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.

2* 155YZPZ 2 2 5 z, zk Zpracování dat DPZ

prof. Ing. Lena Halounová, CSc.

2* 155YWEK 2 2 5 z, zk Webová kartografie

prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

* studenti si volí 3 z takto označených předmětů
3. semestr
společné předměty
3 155VFG 0 3 5 kz Projekt - fotogrammetrie

prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

3 155MSPD 2 2 5 z, zk Moderní metody sběru prostorových dat

prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

3 155PKAZ 2 0 2 zk Právo v KN a zeměměřictví

JUDr. Iveta Bláhová

specializace Inženýrská geodézie
3 154EZKA 2 1 3 z, zk Ekonomika v zeměměřictví a katastru doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
3 154ING4 2 2 5 z, zk Inženýrská geodézie 4 Ing. Bc. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.
3 154KOME 0 2 2 kz Kontrolní měření Ing. Bc. Tomáš Jiřikovský, Ph.D.
3 154BIMG 1 1 2 z, zk BIM v geodézii Ing. Bc. Jaroslav Braun, Ph.D.
3 154LSK 1 1 2 kz Laserové skenování Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.
3 154MC3D 0 2 2 z Microstation 3D prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
3 154MEGE 1 1 2 kz Metrologie v geodézii Ing. Lenka Línková, Ph.D.
specializace Geomatika
3* 101PJS 0 3 5 kz Projekt - statistika RNDr. Dr. Jana Nosková
3* 155YSKN 1 2 5 kz Informační systém Katastru nemovitostí Ing. Petr Souček, Ph.D.
3* 143YKIG 0 3 4 kz GIS v krajinném inženýrství doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.
3* 155YFD 0 3 4 kz Fotogrammetrická dokumentace historických objektů

Ing. Jindřich Hodač, Ph.D.

3* 155YOPR 2 2 5 z, zk Objektové programování

Ing. Jan Pytel, Ph.D.

3* 155YDPD 2 2 5 z, zk Vizualizace a distribuce prostorových dat

prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

3* 155YUSU 2 2 5 z, zk Úvod do strojového učení v DPZ

Ing. Martin Landa, Ph.D.

3* 155YV3D 2 2 5 z, zk Vizualizace 3D modelů pomocí moderních technologií

prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

* studenti si volí 4 z takto označených předmětů
4. semestr
4 xxxDPM 0 24 30 z Diplomová práce