Doporučený studijní plán magisterského programu Geodézie a kartografie

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Magisterský studijní program Geodézie a kartografie
S kód P C K zakončení název předmětu garant předmětu
1. semestr
společné předměty
1 101MM4G 2 2 4 zzk Matematika 4 doc. Bobok
1 155TGD3 2 2 5 zzk Teoretická geodézie 3 Ing. Holešovský
1 155KAT3 2 2 5 zzk Kartografie 3 prof. Cajthaml
1 155DPRZ 2 2 5 zzk Dálkový průzkum Země prof. Halounová
1 155GPL 0 2 2 kz Geometrické plány Ing. Tauchman
specializace Inženýrská geodézie
1 124UPST 2 0 2 zk Úvod do pozemního stavitelství Ing. Fiala, Ph.D.
1 154ACIG 0 2 2 z Základy AutoCADu pro IG doc. Urban
1 154ING2 2 2 5 zzk Inženýrská geodézie 2 prof. Štroner
specializace Geomatika
1 155UZPR 2 2 5 zzk Úvod do zpracování prostorových dat Ing. Landa, Ph.D.
1* 155YOBP 2 2 4 zzk Objektové programování Ing. Landa, Ph.D.
1* 128TG 2 2 4 zzk Teorie grafů doc. Demel
1* 155YCN1 2 2 4 zzk Oceňování nemovitostí Ing. Housarová, Ph.D.
* studenti si volí 1 z takto označených předmětů
2. semestr
společné předměty
2 155FTG2 2 2 5 zzk Fotogrammetrie 2 prof. Pavelka
2 155TG4 2 2 5 zzk Teoretická geodézie 4 doc. Kostelecký
2 155VTTG 0 2 1 kz Výuka v terénu TG (1 týden) Ing. Vyskočil, Ph.D.
2 155PKAR 0 3 5 kz Projekt - kartografie prof. Cajthaml
specializace Inženýrská geodézie
2 136UDST 2 0 2 zk Úvod do dopravního stavitelství doc. Vébr
2 154ING3 2 2 5 zzk Inženýrská geodézie 3 prof. Štroner
2 154SPG 2 2 5 zzk Stavebně průmyslová geodézie Ing. Jiřikovský, Ph.D.
2 154VYIG 0 4 2 kz Výuka v terénu IG (2 týdny) prof. Štroner
specializace Geomatika
2 101STAG 2 2 5 zzk Statistika Dr. Nosková
2 155FGIS 2 2 5 zzk Free Software GIS Ing. Landa, Ph.D.
2* 155YIN4 2 2 4 zzk Informatika 4 Ing. Pytel, Ph.D.
2* 128YNAA 2 2 4 zzk Navrhování a analýza algoritmů doc. Demel
2* 155YVDP 2 2 4 zzk Vizualizace a distribuce prostorových dat Ing. Soukup, Ph.D.
2* 155YDPZ 2 2 4 zzk Zpracování dat DPZ prof. Halounová
* studenti si volí 1 z takto označených předmětů
3. semestr
společné předměty
3 155VFG 0 3 5 kz Projekt - fotogrammetrie prof. Pavelka
3 155MSPD 2 2 5 zzk Moderní metody sběru prostorových dat prof. Pavelka
3 155PKAZ 2 0 2 zk Právo v KN a zeměměřictví JUDr. Bláhová
specializace Inženýrská geodézie
3 154EZKA 2 1 3 zzk Ekonomika v zeměměřictví a katastru doc. Urban
3 154ING4 2 2 5 zzk Inženýrská geodézie 4 doc. Urban
3 154KOME 0 2 2 kz Kontrolní měření Ing. Jiřikovský, Ph.D.
3 154ZAIG 1 1 2 zzk Základy automatizace v IG Ing. Braun, Ph.D.
3 154LSK 1 1 2 kz Laserové skenování Ing. Křemen, Ph.D.
3 154MC3D 0 2 2 z Microstation 3D prof. Štroner
3 154MEGE 1 1 2 kz Metrologie v geodézii Ing. Línková, Ph.D.
specializace Geomatika
3 101PJS 0 3 5 kz Projekt - statistika Dr. Nosková
3 155ADKI 2 2 5 zzk Algoritmy digitální kartografie a GIS doc. Bayer
3 155ISKN 1 2 4 kz Informační systém Katastru nemovitostí Ing. Souček, Ph.D.
3* 155YJAV 2 2 4 zzk Jazyk Java Ing. Pytel, Ph.D.
3* 143YKIG 0 3 4 kz GIS v krajinném inženýrství doc. Krása
3* 155YFD 0 3 4 kz Fotogrammetrická dokumentace historických objektů Ing. Hodač, Ph.D.
* studenti si volí 1 z takto označených předmětů
4. semestr
4 xxxDPM 0 24 30 z Diplomová práce