124UPST Úvod do pozemního stavitelství

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 124UPST)

Základní údaje o předmětu