124UPST Úvod do pozemního stavitelství

Z GeoWikiCZ

Základní údaje o předmětu