155UVIN Úvod do informatiky

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 155UVIN)

Základní údaje o předmětu

  • Aktuální a kompletní informace jsou na této stránce
  • Kód předmětu: 155UVIN
  • Garant předmětu:

doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.

  • Přednášející:

doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D., Ing. Martin Landa, Ph.D.

  • Rozsah: 1+1
  • Počet kreditů: 2
  • Ukončení: kz

Anotace

Předmět je zaměřen na osvojení základů algoritmizace a skriptování v programovacím jazyce Python.

Zahrnuje popis vybraných nástrojů a aspektů funkcionálního programování.

Doporučená literatura

Podmínky ukončení předmětu

Účast na cvičeních.

Aktivní přístup při zpracování úloh.

Úspěšná prezentace semestrálního projektu na konci semestru.

Vybrat zadání semestrálního projektu: ZDE Aktuální přiřazení projektů skupinám a studentům: (PDF)

Harmonogram pro akademický rok 2023/2024

Přednášky

Vyučující: doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. (TB).

Probíhají 1 x za 14 dnů, posluchárna C-204, úterý 16:00-17:40.

Datum Téma přednášky
26.9. Algoritmus s jeho vlastnosti. (PDF)
10.10, 24.10. Datové struktury (PDF)
7.11. Podmínky (PDF)
21.11. Cykly (PDF)
5.12. Funkce (PDF)

Cvičení

Vyučující: doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D. (TB), Ing. Martin Landa, Ph.D. (ML), Ing. Lukáš Běloch (LB), Ing. Marek Hoffmann (MH).

Probíhají 1 x za 14 dnů v počítačové učebně B870.

Podrobný harmonogram cvičení pro jednotlivé paralelky:

Číslo Skupina Datum Poznámka
1 C-101 03.10.
C-102 05.10. náhrada za 28.9. v B973
C-103 05.10.
2 C-101 17.10.
C-102 12.10.
C-103 19.10.
3 C-101 31.10.
C-102 26.10.
C-103 02.11.
4 C-101 14.11.
C-102 09.11.
C-103 16.11.
5 C-101 28.11.
C-102 23.11.
C-103 30.11.
6 C-101 12.12.
C-102 14.12. POZOR ZMĚNA!!! náhrada za 7.12. v B973
C-103 14.12.
Cvičení C101

Místnost: B-870 • Vyučující: TB • Úterý: 16:00 - 17:40

Cvičení C102

Místnost: B-870 • Vyučující: ML • Čtvrtek: 18:00 - 19:40

Cvičení C103

Místnost: B-870 • Vyučující: MH+LB • Čtvrtek: 18:00 - 19:40

Odkazy

Pracovní prostředí

Jupyter

Vývojové prostředí

Před instalací vývojového prostředí nejprve nainstalujte interpret jazyka Python: https://www.python.org/downloads/

Navazujicí předměty

Bakalářský program:

Magisterský program specializace Geomatika