Doporučený studijní plán bakalářského programu Geodézie a kartografie

Z GeoWikiCZ
Bakalářský studijní program Geodézie a kartografie
S kód P C K zakončení název předmětu přednášející
1. semestr
1 101MM1G 2 2 5 z,zk Matematika 1G doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc.
1 101KOGG 2 2 5 z,zk Konstruktivní geometrie Mgr. Hana Lakomá, Ph.D.
1 102FY_1 2 2 5 z,zk Fyzika 1G prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D
1 TV1 0 2 0 z Tělesná výchova 1
1 104YCx1 0 2 1 z Cizí jazyk 1
1 154GED1 2 3 5 z,zk Geodézie 1 doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
1 155GEP1 2 2 5 z,zk Geodetické přístroje 1

Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.

1 155GESO 0 2 2 kz Geodetický software

Ing. Jaroslav Šedina, Ph.D.

1 155UVIN 1 1 2 kz Úvod do informatiky

doc. Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.

2. semestr
2 101MM2G 2 2 5 z,zk Matematika 2G doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc., Ph.D.
2 102FY_2 2 2 5 z,zk Fyzika 2G prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D
2 TV2 0 2 0 z Tělesná výchova 2
2 104YC2x 0 2 2 z,zk Cizí jazyk 2
2 154GED2 2 3 5 z,zk Geodézie 2 doc. Ing. Rudolf Urban, Ph.D.
2 154VY1 0 4 2 kz Výuka v terénu GD 1,2 (2 týdny) Ing. Michal Seidl, Ph.D.
2 155GIT1 2 2 5 kz Informatika 1

Ing. Martin Landa, Ph.D.

2 155GEP2 2 2 5 z,zk Geodetické přístroje 2

Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.

2 155VGP 0 2 1 kz Výuka v terénu GP (1 týden)

Ing. Zdeněk Vyskočil, Ph.D.

3. semestr
3 101MA3G 2 2 5 kz Matematika 3G doc. RNDr. Jan Chleboun, CSc.
3 101PMSG 2 2 5 z,zk Pravděpodobnost a matem. statistika Dr. RNDr. Jana Nosková
3 154GED3 2 3 5 z,zk Geodézie 3 prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
3 154TCV1 2 2 5 z,zk Teorie chyb a vyrovnávací počet 1 prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
3 155IN2G 2 2 5 z,zk Informatika 2

Ing. Jan Pytel, Ph.D.

3 155MAPO 2 3 5 z,zk Mapování

Ing. Martin Tauchman

4. semestr
4 154GED4 2 2 5 z,zk Geodézie 4 Dr. Ing. Zdeněk Skořepa
4 154VY3 0 4 3 kz Výuka v terénu GD 3,4 (2 týdny) Dr. Ing. Zdeněk Skořepa
4 155IN3G 2 2 5 z,zk Informatika 3

Ing. Jan Pytel, Ph.D.

4 155KAR1 2 2 5 z,zk Kartografie 1

prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D.

4 1551GIS 2 2 5 z,zk GIS 1

prof. Ing. Lena Halounová, CSc.

4 155KNEM 2 2 5 z,zk Katastr nemovitostí

Ing. Martin Tauchman

4 155VYMK 0 4 2 kz Výuka v terénu KN (2 týdny)

Ing. Martin Tauchman

5. semestr
5 155FTG1 2 2 5 z,zk Fotogrammetrie 1

prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

5 155KAT2 2 2 5 z,zk Kartografie 2

prof. Ing. Jiří Cajthaml, Ph.D., Ing. Tomáš Janata, Ph.D.

5 1552GIS 2 2 5 z,zk GIS 2

prof. Ing. Lena Halounová, CSc.

5 155PUG 2 2 5 kz Pozemkové úpravy Ing. Josef Vlasák, Ph.D.
5 155TGD1 2 2 5 z,zk Teoretická geodézie 1

doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.

5 155PJIN 0 3 5 kz Projekt - informatika

Ing. Martin Landa, Ph.D., Ing. Jaroslav Šedina, Ph.D.

6. semestr
6 154INGE 2 2 5 z,zk Inženýrská geodézie Ing. Bc. Jaroslav Braun, Ph.D.
6 154TCV2 2 2 5 z,zk Teorie chyb a vyrovnávací počet 2 prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
6 155TGD2 2 2 5 z,zk Teoretická geodézie 2

doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.

6 155GPL1 0 2 3 kz Geometrické plány 1 Ing. Zdeněk Valenta
6 xxxBAP 0 10 12 z Bakalářská práce