155UZPR / Semestrální projekt

Z GeoWikiCZ

Zadání

 • Zpracujte a analyzujte vybraná geoprostorová data (ideálně otevřená data pro zachování reprodukovatelnosti, po dohodě lze použít i jiná data).
 • Zvolte technické řešení anebo jejich kombinaci:
  • Python (Jypyter notebook anebo běžný skript)
  • SQL dávka pro PostGIS (k tomu je zřízena databáze uzpr_projekty na serveru geo102, pracovní návody a poznámky najdete zde).
  • jiné dle dohody s vyučujícím

Příklady otevřených zdrojů geodat:

Požadavky

 • Prezentace v PDF (10min) - veřejná prezentace 1.2. 14hod (B870)
 • Soubor(y) s technickým řešením (SQL, Python, ...) - odevzdání 48hod před termínem prezentace

Forma odevzdaní

Soubor uzpr_<rok>_<skupina>.zip, který bude obsahovat minimálně dva soubory: prezentace.pdf a reseni.{sql|py|ipynb}. V případě potřeby můžete přiložit dokumentaci projektu ve formátu PDF.

Příklady:

uzpr_2023_a.zip
  prezentace.pdf
  reseni.sql
uzpr_2023_b.zip
  prezentace.pdf
  reseni.py
  dokumentace.pdf

Zimní semestr 2023/2024

A
Analýza kartografického zkreslení zobrazení světa
Koudelka
prezentaceadresář
B
Analýza a statistika na databázi osobního rodokmenu
Müller
prezentaceadresář
C
Analýza turistických tras
Předota
prezentaceadresář
D
Uživatelské prostředí pro záznam turisticky navštívených obcí
Jehlička
prezentaceadresář
E
Analýza topografické databáze České republiky (Data250)
Havrdová, Svobodová
prezentaceadresář
F
Analýza záplavových ploch na území města Plzně
Šleis, Jorová
prezentaceadresář
G
Vliv migrace obyvatel a nové výstavby na ceny nemovitostí v okresech
Chromá, Šedivý
prezentaceadresář

Zimní semestr 2022/2023

A
Chráněné druhy na území ČR
Bláhová
prezentaceadresář
B
Mezinárodní databáze katastrof EM-DAT
Šnopl
prezentaceadresář
C
Analýza inženýrských sítí v Praze z otevřených dat IPR
Dvořák
prezentaceadresář

Zimní semestr 2021/2022

A
Sledování pohybu ledovců v letech 2015-2020
Hoffmann, Křížová, Mužík
prezentaceadresář
B
Archeologická naleziště ČR
Kuzmanov, Šimek, Kučera
prezentaceadresář
C
Úmrtnost v krajích podle příčiny smrti v letech 2010-2019
Vajner, Kličková
prezentaceadresář

Zimní semestr 2019/2020

A
Vektorové dlaždice
Hulín, Kettner, Kladivová, Špererová
prezentaceadresář
B
OSM/LUCAS ukol 1
Brezničanová, Kouba, Usik, Zeman
prezentaceadresář
C
SQLTutor dataset
Děkanová, Lauwereys, Pudil, Zíma
prezentaceadresář
D
OSM/LUCAS ukol 2
Bouček, Frommeltová, Hnilicová
prezentaceadresář
E
Kvalita sociálně-ekonomického prostředí v krajích
Hudeček, Kulhavý, Münzberger, Vaňková
prezentaceadresář
F
SQLTutor dataset
Němec, Šartner, Šikola
prezentaceadresář
G
Registr ekonomických subjektů
Fáber, Klemsa, Pflug, Poskočil
prezentaceadresář

Zimní semestr 2018/2019

A
Síťové analýzy MHD v Praze
Kala, Millarová
prezentacedokumentacezdrojové soubory
B
Využítí nálezové databáze ochrany přírody
Pataková
Neodevzdáno
C
Vymezení mapovacích oblastí pro terénní šetření obcí ČR
Jílková
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
D
Kvalita bydlení ve vybraných částech Prahy
Kulovaná, Pecenová
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
E
Jihočeský kraj se zaměřením na přírodní prvky
Janovský, Pasovská
prezentacedokumentacezdrojové soubory
F
Návrh databázového systému pro správu geodetických zakázek
Zahradník, Zemánková
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
G
Chráněná přírodní území ČR
Novotný
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor


Zimní semestr 2017/2018

A
Historie mořských vln (GRIB+ElasticSearch)
Bucek, Richtrova
prezentacedokumentace
B
Zpracování výsledků voleb (kombinace RUIAN a CSU)
Maybrodskyy
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
C
Integrace dat OSM do OpenGeoCR
Jakl
dokumentacesrc
D
Tutoriál pro SQLTutor
Levinsky, Carda
prezentacedokumentacesrc
E
LPIS WFS downloader
Karasek
prezentacedokumentacesrc

Zimní semestr 2016/2017

Skupiny

A
Úprava ovladače GDAL-VFK pro podporu PostgreSQL jako backend databáze
Petr Bezděka
https://github.com/ctu-geoforall-lab-sandbox/gdal-vfk-pg
prezentacedokumentace
B
Tvorba komplexní datové sady ČR na základě dostupných otevřených dat (OpenGeoCR)
Jan Zachariáš (začlenění dat RÚIAN)
Šimon Gajzler (začlenění dat DIBAVOD)
Alexander Vachuška (začlenění dat IPR)
https://github.com/ctu-geoforall-lab-sandbox/opengeocr
prezentace (Zachariáš, Gajzler)prezentace (Vachuška)dokumentace
C
Návrh a tvorba tématických vrstev
David Těthal
Petr Dyrc
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
D
Návrh a tvorba tématických vrstev
Ondřej Svoboda
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
E
integrace metadatového katalogu GeoNetwork
Adam Laža
prezentacedokumentacemetadata
F
Publikace dat ve formě webových služeb WMS, WFS, WCS
Lukáš Středa
prezentacedokumentacedata

Zimní semestr 2015/2016

Skupiny

A
Pavel Kulmon, David Mráz
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
B
Jaromír Rokusek
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
C
Josef Gruber, Pavel Kopecký
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
D
Dominik Hladik, Martin Florian, Vojtěch Goby
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor

Letní semestr 2012/2013

Skupiny

Poznámka: max. 3 členné skupiny

A
Štěpán Bambula, Žofie Cimburová, Adam Dlesk
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
B
Jan Klíma, Matěj Krejčí, Jaroslav Urik
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
C
Jana Antlová, Michaela Šípková
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
D
Štěpán Kaiser, David Hanusek
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor

Letní semestr 2011/2012

Zadání

 • Navrhněte a vytvořte tématické vrstvy (např. vodní toky, vodní plochy, lesy, silnice, železnice a pod.) na základě dat OSM (viz cvičná databáze pgis_student schéma osm). Pro tento účel byla na serveru 'geo102' založena databáze uzpr_projekty.
 • Aplikujte testy datové integrity a odstraňte případné nekonzistence v datech.
 • Vytvořte tutoriál pro výuku PostGIS - tj. sadu atributových a prostorových dotazů nad databází uzpr_projekty.

Požadavky

 • Prezentace v PDF (10-15min) - veřejná prezentace 17.5., B870, 11h
 • Dokumentace v PDF - odevzdání do 17.5.
 • SQL dotazy v textovém formátu (kódování unicode)

Forma odevzdaní: soubor uzpd_<rok>_<skupina>.zip, který bude obsahovat tři soubory: dokumentace_<rok>_<skupina>.pdf, prezentace_<rok>_<skupina>.pdf a davka_<rok>_<skupina>.sql. Příklad pro skupinu A

uzpd_2012_a.zip
  a/dokumentace.pdf
  a/prezentace.pdf
  a/davka.sql

Skupiny

A
Čapková,Vyskočilová
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
B
Špička,Klimunda,Fiedlerová
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor

Letní semestr 2010/2011

Zadání

 • Navrhněte a vytvořte tématické vrstvy (např. vodní toky, vodní plochy, lesy, silnice, železnice a pod.) na základě dat OSM (viz cvičná databáze pgis_student schéma osm). Pro tento účel byla na serveru 'geo102' založena databáze uzpr_projekty.
 • Aplikujte testy datové integrity a odstraňte případné nekonzistence v datech.
 • Vytvořte tutoriál pro výuku PostGIS - tj. sadu atributových a prostorových dotazů nad databází uzpr_projekty.

Požadavky

 • Prezentace v PDF (10-15min) - veřejná prezentace 8.5., B870, 13h
 • Dokumentace v PDF - odevzdání do 12.5.
 • SQL dotazy v textovém formátu (kódování unicode)

Skupiny

A
Bejdová, Bocan, Tomášů, Med
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
B
Faitová, Gardoňová, Šubrtová
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
C
Kyzlíková, Turek, Zajíček
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
D
Fuňáková, Vojtěchovský, Vorlíček
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
E
Hynková, Lžíčař, Tichý
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor

Letní semestr 2009/2010

Zadání

 • Navrhněte a vytvořte tématické vrstvy (např. vodní toky, vodní plochy, lesy, silnice, železnice a pod.) na základě dat OSM (viz cvičná databáze pgis_student schéma osm). Pro tento účel byla na serveru 'josef' založena databáze pgis_osm (poznámky).
 • Aplikujte testy datové integrity a odstraňte případné nekonzistence v datech.
 • Vytvořte tutoriál pro výuku PostGIS - tj. sadu atributových a prostorových dotazů nad databází pgis_osm.

Požadavky

 • Prezentace v PDF (10-15min) -- veřejná prezentace 13.5., B870, 9h
 • Dokumentace v PDF -- odevzdání do 20.5.
 • SQL dotazy v textovém formátu

Skupiny

A
Kadlecová, Holubec, Bocan, Synek
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
B
Svobodová, Duchnová, Pantůčková, Kopecký
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
C
Zavadil, Bodnár, Sedláčková, Kratochvíl, Bečička
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
D
Dluhoš, Podpěra, Linhartová, Jarošová
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
E
Pospíšil, Karochová, Knoblochová, Štochlová
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor
F
Kratochvílová, Němcová, Petráš
prezentacedokumentaceSQL dávkový soubor

Letní semestr 2008/2009

 1. Navrhněte a vytvořte tématické vrstvy (např. vodní toky, vodní plochy, lesy, silnice, železnice a pod.) pro data z cvičné databáze pgis_student schéma osm. Pro tento účel byla na serveru josef založena databáze pgis_osm.
 2. Navrhněte sadu atributových a prostorových dotazů nad databází pgis_osm určenou pro výuku PostGIS.
 3. Vizualizujte data pomocí UMN MapServer, viz ukázka vizualizace dat, WMS. Vytvořte MapFile pro službu WFS. Alternativně navrhněte jednoduché uživatelské prostředí, viz přednáška WebGIS Jáchyma Čepického.

Skupiny:

A
Hořejšová, Volfová, Prunarová, Šmejkal
Technická zprávaWebová aplikace
B
Hron, Kitzbergerová, Růžička, Řehák a Truhlář
Technická zprávaWebová aplikace
C
Peterová, Kovařík, Novák, Krejčí
Technická zprávaWebová aplikace
D
Buřvalová, Fořt, Horník, Kabilková, Polívka, Veverka
Technická zprávaWebová aplikace