OpenStreetMap

Z GeoWikiCZ
Logo OpenStreetMap
Logo OpenStreetMap

{{

 1. display_map:

50.1040, 14.3890 | width=307 | height=200 | zoom=14 | service=openlayers }}

OSM v okolí Stavební fakulty ČVUT [2008/03/11]

OpenStreetMap je projekt, jehož cílem je tvorba volně dostupných geografických dat a následně jejich vizualizace do podoby silniční mapy, uliční mapy měst atd. Pro tvorbu geodat se využívá zejména záznamů z přijímačů GPS, která jsou následně kontrolována a editována. Je založen na kolektivní spolupráci a na koncepci Open source. Data jsou poskytována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0. OpenStreetMap byl inspirován projekty jako je například Wikipedia, umožňuje editaci dat a uchovává kompletní historii provedených změn.

Převzato z české wikipedie.

Výuka

Cvičná databáze pgis_osm

Na serveru geo102 je umístěna databáze pgis_osm s importovanými OSM daty ČR. Databáze slouží pro výuku je určena pro experimentování.

pgis_osm=> \d
       List of relations
 Schema |    Name    | Type | Owner 
--------+------------------+-------+-------
 public | czech_line    | table | landa
 public | czech_point   | table | landa
 public | czech_polygon  | table | landa
 public | czech_roads   | table | landa
 public | geometry_columns | table | landa
 public | spatial_ref_sys | table | landa
(6 rows)

Příklad vytvoření tématické vrstvy 'lesni_porosty' (další příklady).

CREATE TABLE lesni_porosty AS
 SELECT osm_id,name,way FROM czech_polygon WHERE landuse = 'forest';

ALTER TABLE lesni_porosty ADD PRIMARY KEY (osm_id);

SELECT Populate_geometry_columns('lesni_porosty'::regclass);
CREATE INDEX lesni_porosty_gist ON lesni_porosty USING GIST (way);

-- přidělení práv pro QGIS
GRANT SELECT ON lesni_porosty TO postgis;

Příklad přidání sloupce do tabulky.

ALTER TABLE lesni_porosty ADD COLUMN wood text;

UPDATE lesni_porosty SET wood = czech_polygon.wood FROM czech_polygon
 WHERE lesni_porosty.osm_id = czech_polygon.osm_id;

Vzdálená vizualizace v QGIS.

Nastavení spojení k databázi pgis_osm
Vizualizace vrstvy 'lesni_porosty'

Příklad vizualizace dat pomocí UMN MapServer.

MAP
 NAME      "Cvicna databaze OSM"
 STATUS     ON
 IMAGETYPE   PNG
 EXTENT     1347456.13 6198566.23 2099386.47 6630407.12
 SIZE      800 600
 IMAGECOLOR   255 255 255
 UNITS     meters

 WEB
  IMAGEPATH  "/var/tmp/ms_tmp/"
  IMAGEURL   "/tmp/"
 END

 LAYER
  NAME       lesy
  CONNECTIONTYPE  postgis
  CONNECTION    "user=postgis password=XXXXXXXX dbname=pgis_osm host=localhost port=5432"
  DATA       "way FROM czech_polygon"
  FILTER      "landuse = 'forest'"
  STATUS      DEFAULT
  TYPE       POLYGON
  CLASS
   NAME      "Lesy"
   STYLE
    COLOR    89 167 89
    OUTLINECOLOR 32 32 32
   END
  END
 END
END

Import

Import dat do PostGIS

Nejprve stáhneme zkomprimovaná data ve formátu OSM, viz [1]. Např.

wget http://download.geofabrik.de/osm/europe/czech_republic.osm.bz2

Projekce Google Mercator ve standardní distribuci PostGISu může chybět, potom je potřeba přidat do tabulky spatial_ref_sys příslušný záznam.

INSERT INTO spatial_ref_sys VALUES (900913, 'local', 900913,
'PROJCS["Google Mercator",GEOGCS["WGS 84",DATUM["World Geodetic System 1984",SPHEROID["WGS 84",
6378137.0,298.257223563,AUTHORITY["EPSG","7030"]],AUTHORITY["EPSG","6326"]],PRIMEM["Greenwich",0.0,
AUTHORITY["EPSG","8901"]],UNIT["degree",0.017453292519943295],AXIS["Geodetic latitude",NORTH],
AXIS["Geodetic longitude",EAST],AUTHORITY["EPSG","4326"]],
PROJECTION["Mercator_1SP"],PARAMETER["semi_minor",6378137.0],
PARAMETER["latitude_of_origin",0.0],PARAMETER["central_meridian",0.0],PARAMETER["scale_factor",1.0],
PARAMETER["false_easting",0.0],PARAMETER["false_northing",0.0],UNIT["m",1.0],AXIS["Easting",EAST],
AXIS["Northing",NORTH],AUTHORITY["EPSG","900913"]]',
'+proj=merc +lon_0=0 +k=1 +x_0=0 +y_0=0 +ellps=WGS84 +datum=WGS84 +units=m +no_defs');

Pomocí konzolové aplikace osm2pgsql data naimportujeme do existující databáze PostGIS (Google Mercator).

osm2pgsql -d pgis_osm -p czech -s czech_republic.osm.bz2

Příklad pro EPSG 4326 (WGS-84):

osm2pgsql -d pgis_osm -p czech -E 4326 -s czech_republic.osm.bz2

Pro import do PostGISu můžete kromě osm2pgsql použít také Imposm.

Import dat do GRASS GIS

Poznámka: Návod pro GRASS 7

Nejprve stáhneme zkomprimovaná data ve formátu ESRI Shapefile, viz [2]. Např.

mkdir ~/osm
cd ~/osm
wget http://download.geofabrik.de/osm/europe/czech_republic.shp.zip

Data jsou referencována v souřadnicovém systému WGS-84 (EPSG:4326), před importem data dekomprimujeme, např.

unzip czech_republic.shp.zip

Spustíme GRASS

grass70

Novou GRASS lokaci můžeme vytvořit pomocí wxGUI nástroje Location Wizard nebo z běžící seance pomocí příkazu g.proj.

g.proj location=cr_osm wkt=~/osm/buildings.prj

GRASS opustíme a spustíme znovu se zvolenou lokací 'cr_osm'.

Archiv obsahuje několik tématických vrstev

v.in.ogr -l dsn=~/osm

Data source contains 7 layers:
roads
railways
places
waterways
points
buildings
natural

Import dané vrstvy provedeme příkazem v.in.ogr.

v.in.ogr dsn=~/osm layer=buildings

Import může trvat poměrně dlouho (navíc je náročný na paměť), modul při importu opravuje topologické chyby, které se ve vstupních datech mohou vyskytnout.

Příklad Python skriptu pro import data:

#!/usr/bin/env python

#%module
#% description: Import OSM data provided in ESRI Shapefile format into GRASS
#%end
#%option
#% key: directory
#% description: Name of input directory
#% type: string
#% required: yes
#%end

import sys

import grass.script as grass

def main():
  layers = grass.read_command('v.in.ogr',
                quiet = True,
                flags = 'l',
                dsn = options['directory']).splitlines()
  if not layers:
    grass.fatal("No layers available")
  
  for l in layers:
    grass.message("Importing <%s>" % l)
    grass.run_command('v.in.ogr',
             dsn = options['directory'],
             layer = l)
  return 0

if __name__ == "__main__":
  options, flags = grass.parser()
  sys.exit(main())

Odkazy