Doporučený studijní plán oboru Územní informační systémy pro veřejnou správu

Z GeoWikiCZ
Verze z 27. 9. 2016, 19:38, kterou vytvořil Cepek (diskuse | příspěvky) (doplněny odkazy na 155MPU a 155KNEM)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Bakalářské studium
Doporučený studijní plán bakalářského programu Geodézie a kartografie
Magisterské studium
Doporučený studijní plán magisterského programu Geodézie a kartografie
Erasmus study for foreign students
List of Erasmus courses
Stránky oborových kateder
Katedra speciální geodézie Katedra geomatiky

Dobíhající studijní plán akreditovaný v roce 2013: bakalářský obor Doporučený studijní plán oboru Geodézie, kartografie a geoinformatika.


Studijní program geodézie a kartografie


Studijní program Geodézie a kartografie
Bakalářský studijní obor Územní informační systémy pro veřejnou správu
S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1. semestr
1 101MAR1 2 3 6 z+zk P Matematika R1 doc. Bubeník
1 104YC1x 0 2 2 z P Cizí jazyk 1
1 105PRAU 2 0 3 zk P Právo JUDr. Kolesár, Ph.D.
1 135GGO 2 1 4 z+zk P Geologie pro geodetické obory Ing. Mgr. Valenta, Ph.D.
1 154GUI1 2 3 7 z+zk P Geodézie pro ÚIS 1 doc. Štroner
1 155GS1 1 2 3 kz P Interaktivní grafické systémy 1 Ing. Soukup, Ph.D.
1 155PIVS 3 0 5 zk P Prostorové informace ve veřejné správě Ing. Zimová, Ph.D.
2. semestr
2 101KOGG 2 2 5 z+zk P Konstruktivní geometrie Mgr. Lakomá, Ph.D.
2 101MAR2 2 3 6 z+zk P Matematika R2 doc. Bubeník
2 104YC2x 0 2 2 z+zk P 104YC1x Cizí jazyk 2
2 154GUI2 2 3 7 z+zk P Geodézie pro ÚIS 2 doc. Štroner
2 155GIT1 2 2 5 kz P Informatika 1 prof. Čepek
2 155GS2 1 2 5 kz P Interaktivní grafické systémy 2 Ing. Soukup, Ph.D.
3. semestr
3 155GIT2 2 2 6 z+zk P Informatika 2 prof. Čepek
3 155UGNS 2 2 6 z+zk P Úvod do GNSS prof. Mervart
3 155MPU 3 2 6 z+zk P Mapování a pozemkové úpravy Ing. Benda, CSc.
3 155UGIS 2 2 6 z+zk P Úvod do GIS doc. Halounová
3 155GEG1 2 2 6 z+zk P Geografie 1 prof. Pavelka
4. semestr
4 143ZZPR 3 2 7 z+zk P Základy životního prostředí Ing. Dočkal, Ph.D.
4 155KNEM 2 2 5 z+zk P Katastr nemovitostí Ing. Benda, CSc.
4 155MGIS 2 2 6 z+zk P Modelování v GIS doc. Halounová
4 155GEG2 2 2 6 z+zk P Geografie 2 prof. Pavelka
4 155UKAR 2 2 6 z+zk P Úvod do kartografie Ing. Zimová, Ph.D.
5. semestr
5 127UUP1 2 2 6 z+zk P Urbanismus a územní plánování 1 doc. Vorel
5 143TOKT 2 2 7 z+zk P Tvorba a ochrana krajiny Ing. Vokurka, Ph.D.
5 143YGKH 0 3 3 kz P GIS v krajinném inženýrství doc. Krása
5 155ISKN 1 2 3 kz P Informační systém KN Ing. Souček, Ph.D.
5 155YCN1 2 2 4 z+zk P Oceňování nemovistostí Ing. Turczer
5 155DIKA 2 2 7 z+zk P Digitální kartografie doc. Cajthaml
6. semestr
6 105RET 0 2 2 z P Rétorika Mgr. Schmidtová
6 127UUP2 2 2 7 z+zk P Urbanismus a územní plánování 2 doc. Vorel
6 155FGRT 2 3 8 z+zk P Fotogrammetrie a DPZ prof. Pavelka
6 155PKNZ 2 0 3 zk P Právo v KN a zeměměřictví JUDr. Barešová
6 xxxBAPT 0 8 10 z P Bakalářská práce