Doporučený studijní plán oboru Geodézie, kartografie a geoinformatika

Z GeoWikiCZ


Dobíhající studijní plán akreditovaný v roce 2013

Studijní program Geodézie a kartografie
Bakalářský studijní obor Geodézie, kartografie a geoinformatika
S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
5. semestr
5 154INGE 2 2 5 z+zk P Inženýrská geodézie doc. Procházka
5 155FTG1 2 2 5 z+zk P Fotogrammetrie 1 prof. Pavelka
5 155GIS1 2 2 4 z+zk P GIS 1 doc. Halounová
5 155KAR1 2 2 5 z+zk P Kartografie 1 doc. Cajthaml
5 155PJIN 0 3 5 kz P Projekt - informatika Ing. Šedina
5 155TG2 3 2 6 z+zk P Teoretická geodézie 2 doc. Kostelecký
6. semestr
6 105RET 0 2 2 z P Rétorika Mgr. Schmidtová
6 155GIS2 2 2 4 z+zk P 155GIS1 GIS 2 doc. Halounová
6 155KAR2 2 2 4 z+zk P 155KAR1 Kartografie 2 Ing. Janata, Ph.D.
6 155MAP1 2 3 5 z+zk P Mapování Ing. Tauchman
6 155PUG 2 2 5 kz P Pozemkové úpravy Ing. Benda, CSc.
6 xxxBAP 0 8 10 z P Bakalářská práce