Doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Osobní údaje

- narozen 1975 v Praze
- adresa na pracoviště:
Fakulta stavební ČVUT, katedra geomatiky, Thákurova 7, 166 29 Praha 6
Místnost B-922, telefon (+420 2) 2435 4797
- e-mail <jakub.kostelecky@fsv.cvut.cz>, <jakub.kostelecky@pecny.cz>

Odborné vzdělání

1989-1993 Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha
1993-1998 Fakulta stavební ČVUT v Praze, studijní obor Geodézie a kartografie, studijní specializace teoretická geodézie
1998-2003 doktorské studium, Fakulta stavební ČVUT v Praze

Zaměstnání

1994-1996 Zeměměřický úřad v Praze, odbor triangulace, oddělení státních hranic
1996-dosud Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., Geodetická observatoř Pecný
2016-2019, 2022-dosud VŠB-Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, katedra geodézie a důlního měřictví
2018-dosud Stavební fakulta ČVUT v Praze, katedra geomatiky

Odborný a profesní růst

1998 - zeměměřický inženýr (Ing.)
2003 - doktor (Ph.D.)
2007 - 2019 zástupce vedoucího výzkumného útvaru, VÚGTK, v.v.i.
2019 - docent

Pedagogická činnost

Výuka předmětů bakalářského studia:
- Teoretická geodézie 1 - přednášky
- Teoretická geodézie 2 - přednášky
Výuka předmětů magisterského studia:
- Teoretická geodézie 4 - přednášky
Výuka předmětů doktorského studia:
- D55GLS - Globální souřadnicové systémy
- D55GPS - Globální poziční systémy (GPS)
- D55KOG - Kosmická geodézie
Vedení závěrečných studentských prací:
- Bakalářské práce: 4
- Diplomové práce: 1
Na VŠB-TU Ostrava:
- Diplomové práce: 5
Některá témata obhájených prací:
- Aplikace měření vertikálního tíhového gradientu v důlním měřictví.
- Vizualizace meteorologických a environmentálních dat Geodetické observatoře Pecný
- Statistické zpracování astronomických pozorování cirkumzenitálem z let 1970-2003

Aktuálně vypsaná témata závěrečných prací

Odborné zaměření

Ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém, v.v.i.:
- Rozvoj a provoz observačních technologií v oblastech GNSS, terestrické gravimetrie, meteorologie, zpracování dat kosmické a fyzikální geodézie.
- Účast v týmech řešících projektu výzkumu a vývoje v oblastech aplikací technologie GNSS a gravimetrie.

Publikační činnost

- Výsledky v RIV
- Kompletní seznam publikací na V3S

Konzultace

Kdykoliv po předchozí dohodě, kontaktujte mne, prosím, nejlépe přes mail.