155KAT2 Kartografie 2

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 155KAR2)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Anotace

Kartografie, kartografická díla, jazyk mapy, základní obsahové prvky map, jejich zobrazování a generalizace. Vývoj kartografie, historická mapování českých zemí. Současné státní mapové dílo ČR - civilní a vojenské, digitální topografická data (ZABAGED). Tematické mapy, metody kartografické prezentace statistických údajů. Projekt mapy. Mezinárodní organizace a aktivity v kartografii.

Přednášky

Přednášející: Ing. Tomáš Janata, Ph.D.

Cvičení

Materiály na cvičení jsou k dispozici v prostředí Moodle.

Otázky ke zkoušce

 1. Definice kartografie, vývoj a význam kartografie, související obory.
 2. Kartografie v soustavě věd, struktura (členění) kartografie, současné směry vývoje.
 3. Vývoj kartografie – přínos antiky
 4. Vývoj kartografie – středověk (O-T mapy, portolány)
 5. Vývoj kartografie – renesance (vliv objevných cest)
 6. Nejstarší mapy našich zemí – mapy jednotlivců
 7. Kartografická díla – mapy, plány, soubory, díla, státní díla, atlasy, glóbusy.
 8. Třídění map a atlasů. Naše národní atlasy. Významné kartografické firmy, mapové sbírky.
 9. Základní obsahové prvky map, jejich zobrazování a generalizace.
 10. Kartografická generalizace – činitelé, metody.
 11. Jazyk mapy, kartografická sémiologie, mapové znaky (bodové, liniové a areálové), písmo na mapách.
 12. Geografické názvosloví na mapách.
 13. Reliéf a metody jeho interpretace
 14. Historická topografická mapování našich zemí.
 15. Závazná státní mapová díla a referenční systémy v ČR (vládní nařízení č.430/2006)
 16. Státní mapové dílo vojenské – vojenské topografické mapy (vznik, vývoj, geodetické a kartografické základy, měřítková řada, klad a značení listů, nová řada topografických map (po 5. obnově – změny).
 17. Státní mapové dílo vojenské – tematické mapy, digitální data, dostupnost produktů.
 18. Státní mapové dílo středního měřítka – civilní (Základní mapa ČR, vznik, měřítková řada, klad a značení listů, geodetické a kartografické základy ZM)
 19. ZABAGED – vznik, obsah, využití, význam. Tematické mapy na podkladu ZM. Dostupnost map a digitálních produktů.
 20. Tematické mapy – obsah map, třídění podle obsahu. Základní a nadstavbové kompoziční prvky map. Barvy na mapách.
 21. Metody kartografického vyjadřování na tematických mapách
 22. Kartogramy, kartodiagramy - druhy, velikostní stupnice.
 23. Projekt mapy, redakční plán. Autorské právo v kartografii.
 24. Kartometrické vlastnosti map. chyby na mapách.
 25. Mezinárodní, evropské a národní organizace z oboru geodézie a kartografie.
 26. Evropské a mezinárodní projekty.