155MPU Mapování a pozemkové úpravy

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 155MPU)

Podmínky pro účast na cvičení a u zkoušky v ZS 16/17

  • podmínky pro vyhotovení úloh a jejich klasifikaci, úspěšné absolvování zápočtového testu a získání zápočtu jsou v kurzu MOODLE
  • zkouška z Mapování a pozemkových úprav musí být úspěšně složena do konce zkouškového období zimního semestru (dle studijních předpisů)

Cvičení ZS 2016/2017

úloha Název termíny
1 Zpracování výškopisu viz harmonogram
2 Zpracování digitální katastrální mapy viz harmonogram
3 Zpracování nároků vlastníků viz harmonogram
4 Zpracování PSZ a návrhu nových pozemků viz harmonogram

Časový harmonogram cvičení MPU

Zadání úloh a návody ke cvičení

Anotace

PŘIPRAVUJE SE