155INSK Informační systém Katastru nemovitostí

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 155ISKN)

Anotace

Cílem předmětu je studenty seznámit s Informačním systémem katastru nemovitostí (ISKN). Studenti si prakticky vyzkouší práci s aplikací APV ISKN (aplikační vybavení ISKN). Na cvičeních si vyzkouší jednotlivé aplikace tohoto systému – Poskytování údajŧ, Příprava aktualizace, atd. V dalších úlohách budou mít možnost projít celým procesem zápisu údajŧ do Katastru nemovitostí (vkladové řízení, řízení o záznamu, zápis geometrického plánu, atd.). V dalších hodinách se zaměří pozornost na strukturu databáze ISKN a na cvičeních si studenti vyzkouší vytvořit speciální výstupy z ISKN, které neumožňuje standardní aplikační vybavení.

Přednášející: Ing. Petr Souček, Ph.D.

Rozsah 1P/2cv, 3kredity, obor H, bc povinně volitelný, letní semestr

Rozvrh přednášek pro zimní semestr 2020/21

  1. Technologické zázemí ČÚZK
  2. Úvod do katastru nemovitostí, ISKN
  3. Data a služby Zeměměřického úřadu
  4. RÚIAN, ISÚI a VDP
  5. Poskytování prostorových dat
  6. Výměnný formát KN, Nahlížení do KN a WSGP
  7. Informační systém katastru nemovitostí
  8. Uložení dat SPI a SGI v databázi
  9. Základní registry, RÚIAN a DMVS
  10. (studentské prezentace a závěrečný test)

Prezentace a jejich zvukový záznam jsou dostupné na MS Teams předmětu.