Ing. Petr Souček, Ph.D.

Z GeoWikiCZ

Petr Souček

katedra geomatiky
Fakulta stavební
ČVUT v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6
místnost B-866, tel. +420 604 695 462
e-mail: petr.soucek@fsv.cvut.cz

disertační práce Analýza a zpracování nivelačních měření

diplomová práce "Analýza výstupních formátů digitálních nivelačních přístrojů"


Souček Petr