Katedra geomatiky

Z GeoWikiCZ

Vedoucí katedry Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

Stránky spravované katedrou

Oficiální stránky katedry na fakultním WWW serveru

Závěrečné prácePoznámka: Katedra vznikla 1.10.2013 sloučením katedry vyšší geodézie a katedry mapování a kartografie.