Doporučený studijní plán oboru Geodézie a kartografie

Z GeoWikiCZ

Dobíhající studijní plán akreditovaný v roce 2013

Studijní program Geodézie a kartografie
Magisterský studijní obor Geodézie a kartografie
S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1. semestr
1 101NMG 2 2 6 z+zk P Numerická matematika prof. Marek
1 154ING2 2 2 5 z+zk P Inženýrská geodézie 2 doc. Štroner
1 155KANE 3 2 6 z+zk P Katastr nemovitostí Ing. Benda, CSc.
1 155MSGA 0 2 3 z P Systém MicroStation v geodet. aplik. Ing. Soukup, Ph.D.
1 155TG3 3 2 6 z+zk P Teoretická geodézie 3 Ing. Holešovský
1   4   Profesní zaměření  
2. semestr
2 154ING3 2 2 5 z+zk P Inženýrská geodézie 3 doc. Procházka
2 155FTG2 2 2 5 z+zk P Fotogrammetrie 2 prof. Pavelka
2 155PKNZ 2 0 3 zk P Právo v KN a zeměměřictví JUDr. Barešová
2 155TG4 2 2 5 z+zk P Teoretická geodézie 4 prof. Mervart
2 155VGM 0 4 4 kz P Výuka v terénu KN (2 týdny) Ing. Benda, CSc.
2   8   Profesní zaměření  
3. semestr
3 154EKZ 2 1 2 zk P Ekonomika v zeměměřictví a katastru Ing. Línková, Ph.D.
3 154ING4 2 2 5 z+zk P Inženýrská geodézie 4 doc. Hánek
3 154VTIG 0 4 4 kz P Výuka v terénu IG (2 týdny) doc. Štroner
3 155GEPL 0 2 2 z P 155KANE Geometrické plány Ing. Benda, CSc.
3 155PRGE 0 3 5 kz P Projekt - teoretická geodézie prof. Mervart
3 155VFG 0 3 5 kz P Projekt - fotogrammetrie prof. Pavelka
3   7   Profesní zaměření  
4. semestr
4 xxxDPM 0 24 30 z P Diplomová práce
Povinně volitelné předměty modulu teoretická geodézie
S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1 155GNSS 3 0 4 zk M1 Praktické aplikace GNSS Ing. Lukeš, Ph.D.
2 155FG1 2 0 4 zk M1 Fyzikální geodézie prof. Mervart
2 155KGT 2 0 4 zk M1 Kosmická geodézie prof. Mervart
3 155TPR 2 1 2 kz M1 Teorie pravděpodobnosti Ing. Lukeš, Ph.D.
3 155YGG 2 1 3 z+zk M1 Geofyzika a geodynamika prof. Mervart
3 155ZTMG 0 2 2 z M1 Základy teoretické mechaniky prof. Mervart
Povinně volitelné předměty modulu zeměměřictví a katastr
S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1 155KAR3 2 2 4 z+zk M2 Kartografie 3 doc. Cajthaml
2 155DPZE 2 2 4 z+zk M2 Dálkový průzkum Země doc. Halounová
2 155PDM 0 3 4 kz M2 Projekt digitální mapy doc. Cajthaml
3 155ISKN 1 2 3 kz M2 Informační systém Katastru nemovitostí Ing. Souček, Ph.D.
3 155YCN1 2 2 4 z+zk M2 Oceňování nemovitostí Ing. Bc. Housarová
Povinně volitelné předměty modulu inženýrská geodézie
S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1 154CAG 0 2 2 kz M3 Základy AutoCADu pro IG doc. Štroner
1 154MEGE 1 1 2 kz M3 Metrologie v geodézii Ing. Línková, Ph.D.
2 154LSK 1 1 2 kz M3 Laserové skenování prof. Pospíšil
2 154MC3D 0 2 2 z M3 Microstation 3D doc. Štroner
2 154YSPG 2 2 4 z+zk M3 Stavebně průmyslová geodézie doc. Hánek
3 154YKM 2 2 4 z+zk M3 Kontrolní měření doc. Vorel
3 154YZAG 2 1 3 z+zk M3 Základy automatizace v IG prof. Pospíšil