155DPRZ Dálkový průzkum Země

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 155DPZE)

Základní údaje o předmětu

 • Aktuální a kompletní informace jsou na této stránce
 • Kód předmětu: 155DPRZ
 • Garant předmětu:

prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

 • Přednášející:

prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

 • Rozsah: 2+2
 • Počet kreditů: 5
 • Ukončení: z, zk

Anotace

Předmět je zaměřen na vysvětlení fyzikálních základů, na nichž je postaven DPZ, technického vysvětlení způsobů měření, chování jednotlivých látek jako reakce na interakci s různými druhy elektromagnetického záření a na možnost využití DPZ pro řadu aplikací.

Doporučená literatura
 1. Halounová L., Pavelka K.: Dálkový průzkum Země. Vydavatelství ČVUT, Praha 2007. ISBN: 80-01-03124-1
 2. Dobrovolný, P.: Dálkový průzkum Země. Brno 1998. ISBN: 80-210-1812-7
 3. Halounová, L.: Zpracování obrazových dat. ČVUT v Praze, 2008. ISBN: 978-80-01-04253-3
 4. Lillesand, T.M., Kiefer, R.W., Chipman, J.W.: Remote Sensing and Image Interpretation, 7th Ed., Wiley, 2007. ISBN: 978-1-118-34328-9
 5. Canty, M.J.: Image Analysis, Clasification and Change Detection in Remote Sensing. CRC Taylor & Francis. 2007. ISBN: 0-8493-7251-8

Akademický rok 2023-2024

Přednášky probíhají každý čtvrtek od 14:00 do 15:50 v přednáškové místnosti C217

Cvičení probíhají každé úterý od 16:00 do 17:50 v učebně B-s111

Přednášky

Přednášející: Prof. Dr. Ing. Karel Pavelka

Cvičení

Vyučující: Ing. Eva Matoušková, Ph.D. (eva.matouskova -et- fsv.cvut.cz), Ing. Tomáš Bouček (tomas.boucek -et- fsv.cvut.cz)

 1. 26. 9. - Úvod k DPZ (PDF), Stažení dat Sentinel-2 (PDF)
 2. 3. 10. - Nahrání dat do SNAP, vytvoření subsetu (PDF), barevná syntéza, tvorba spektrálních křivek (Úloha 1)
 3. 10. 10. - Vegetační (spektrální) indexy (PDF), tvorba NDVI mapy, detekce vodních ploch pomocí spektrálních indexů (Úloha 2)
 4. 17. 10. - Filtrace obrazu (Úloha 3)
 5. 24. 10. - Neřízená klasifikace (PDF) - Úloha 4a
 6. 31. 10. - Řízená klasifikace(PDF), validace klasifikace (PDF, XLSX) - Úloha 4b
 7. 7. 11. - Zpracování radarových dat, interferometrie, tvorba DEM (PDF, data)
 8. 14. 11. - Odpadá (Konference Telč)
 9. 21. 11. - Segmentace a objektová klasifikace (Úloha 5)
 10. 28. 11. - Ukázka VHR dat, pansharpening (zájmové území) - Úloha 6
 11. 5. 12. - Tepelná analýza z dat Landsat - Úloha 7
 12. 12. 12. - Ukázka práce v Google Earth Engine, detekce spálenišť
 13. 19. 12. - Rezerva

Podmínka ukončení cvičení

Odevzdání všech požadovaných výstupů za konkrétní cvičení.

Software a materiály

Většina cvičení probíhá v open source softwaru SNAP. Tři cvičení jsou zaměřena na práci v softwaru ArcGIS Pro a jedno cvičení slouží jako ukázka práce v Google Earth Engine.

Nové stránky předmětu (zatím nedokončené)
Handbooks
Webové portály pro prohlížení a stahování družicových dat
SNAP tutoriály
Další užitečné podklady