Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

Z GeoWikiCZ

Kontakt

Katedra speciální geodézie
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Místnost: B902a
Telefon: +420-22435-4734
e-mail: pospisil@fsv.cvut.cz

Odkazy