Doporučený studijní plán oboru Geomatika

Z GeoWikiCZ

Dobíhající studijní plán akreditovaný v roce 2013

Studijní program Geodézie a kartografie
Magisterský studijní obor Geomatika
S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
1. semestr
1 101NMG 2 2 6 z+zk P Numerická matematika prof. Marek
1 101STG 2 2 6 z+zk P Statistika Dr. Nosková
1 155KANE 3 2 6 z+zk P Katastr nemovitostí Ing. Benda, CSc.
1 155OBJ 3 0 6 z+zk P Objektové programování prof. Čepek
1 155TG3 3 2 6 z+zk P Teoretická geodézie 3 Ing. Holešovský
2. semestr
2 101PJS 0 3 5 kz P Projekt - statistika Dr. Nosková
2 128TGS 2 2 5 z+zk P Teorie grafů doc. Demel
2 155DPZE 2 2 4 z+zk P Dálkový průzkum Země doc. Halounová
2 155FTG2 2 2 5 z+zk P Fotogrammetrie 2 prof. Pavelka
2 155TG4 2 2 5 z+zk P Teoretická geodézie 4 prof. Mervart
2   6   Povinně volitelné předměty  
3. semestr
3 155ADKG 2 1 4 z+zk P Algoritmy digitální kartografie a GIS Ing. Bayer, Ph.D.
3 155GIT4 3 0 5 zk P Informatika 4 Ing. Pytel, Ph.D.
3 155PRGE 0 3 5 kz P Projekt - teoretická geodézie prof. Mervart
3 155UZPD 2 1 4 z+zk P Úvod do zpracování prostorových dat Ing. Landa, Ph.D.
3 155VFG 0 3 5 kz P Projekt - fotogrammetrie prof. Pavelka
3   7   Povinně volitelné předměty  
4. semestr
4 xxxDPM 0 24 30 z P Diplomová práce
Povinně volitelné předměty oboru geomatika
S kód P C K zakončení   návaznost název předmětu přednášející
L 128POS 2 1 4 z+zk PV Počítačové sítě doc. Demel
L 128YNAP 2 0 3 zk PV Navrhování a analýza algoritmů doc. Demel
L 155ISZK 2 0 2 z PV Inf.sys.zeměměřictví a katastru v ČR Ing. Poláček
L 155RAIN 0 2 2 z PV Radarová interferometrie doc. Halounová
L 155YFD 0 3 4 kz PV Fotogrammetrická dokumentace historických objektů Ing. Hodač, Ph.D.
L 155YFSG 2 2 4 z+zk PV Free Software GIS Ing. Landa, Ph.D.
L 155YJJ 2 2 6 z+zk PV Jazyk Java Ing. Pytel, Ph.D.
L 155YSS2 0 2 3 z PV Softwarový seminář 2 Ing. Pytel, Ph.D.
L 155YVDD 2 2 4 z+zk PV Vizualizace a distribuce prostor. dat Ing. Soukup, Ph.D.
Z 101YAG 3 2 4 zk PV Aplikovaná geometrie doc. Kočandrlová
Z 102FY2 3 2 4 z+zk PV Fyzika 2 prof. Mikš
Z 102YLMF 2 1 3 z+zk PV Lasery a moderní fyzika Ing. Novák, Ph.D.
Z 128YKOP 2 0 3 zk PV Kombinatorická optimalizace doc. Demel
Z 143YGKH 0 3 3 kz PV GIS v krajinném inženýrství Ing. Krása, Ph.D.
Z 155FTG3 2 2 4 z+zk PV Fotogrammetrie 3 prof. Pavelka
Z 155PIN2 0 3 5 kz PV Projekt - informatika 2 prof. Čepek
Z 155YSS1 0 2 3 z PV Softwarový seminář 1 Ing. Pytel, Ph.D.
Z 155ZDDP 2 2 4 z+zk PV Zpracování dat DPZ doc. Halounová