155GIT4 Informatika 4

Z GeoWikiCZ
(přesměrováno z 155GIT4)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Poznámka: 155GIT4 nahrazuje od zimního semestru 2015-2016 předmět 155PIN2

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými tématy relačních databází. Návrh a popis indexů, typy indexů, výhody a navýhody používání indexů. Fyzické rozdělení datových tabulek partitioning, typy partitions, globalni a lokalni indexy. Transakční integrita (isolace), pohledy, triggery a transakce. Tvorba databázových procedur s využitím jazyka PLSQL. Studenti jsou dále seznámeni s konceptem a využitím NoSQL databází, návrh NoSQL databází a praktické používání. Součástí předmětu je základní popis jazyk UML, studenti budou tvořit databázový model s využitím UML.

Doporučená literatura a odkazy

Přednášky

Přednášející: Ing. Jan Pytel, Ph.D.

  • Relačni DB - přehled relačnich DB, výhody a nevýhody jednotlivých implementací, ACID
  • Indexy - popis indexů, typy indexů, pravidla pro tvorbu indexů
  • Partitioning - range partitioning, list partitioning, globálni a lokálni indexy
  • Transakce a Isolace - popis transakcí, isolation level
  • Views, Triggers - popis views, materalizované view, popis triggerů
  • PLSQL - základni syntaxe, datové typy, cykly, pole, procedury, kursory
  • Pristup k DB pomocí programovacich jazyku C++/Java - QtSql a JDBC
  • NoSQL databáze - koncept, návrh databáze, big data, škálování
  • UML - základy UML, modelováni relačního modelu v UML

Zkouška