Diskuse:155GIS1 GIS 1

Z GeoWikiCZ

Hodnocení 2017-2018

Úlohy

1.

Určete výměru území v ha, které leží v pásu do 'hodnota_1' metrů od hranice hlavního města Prahy a je vzdálené od dálnice, rychlostní silnice či silnice 1.třídy více než 'hodnota_2' metrů. Dále určete kolik je na tomto uzemí železničních stanic.
Datové vrstvy: ObcePolygony (AC), Silnice, ZeleznicniStanice


Pokyny:

 1. Na FTP vytvořte v adresáři u01/101 (pokud jste zapsán/zapsána na cvičení od 12h) nebo u01/102 (pokud jste zapsán/zapsána na cvičení od 14h) adresář prijmeni-jmeno (bez diakritiky)
 2. Do tohoto adresáře nahrajte vrstvu výsledného uzemí ve formátu Esri Shapefile pod nazvem u01-<hodnota_1>-<hodnota_2, např. u01-5000-500.shp pokud ve vašem případě 'hodnota_1' je 5000 a 'hodnota_2' je 500
 3. Dále do tohoto adresáře nahrajte textový soubor s názvem 'vysledek.txt', kde na prvním řádku bude výměra výsledného území v hektarech a na druhém řádku bude počet železničních stanic ležící uvnitř tohoto území, např.
52238
11
Přiklad vizualizace výsledků (pouze pro ilustraci)
Řešení - reporty


Příklad řešení v systému GRASS
{{#ev:youtube|YWRHFylZCuo|550|center|Příklad řešení první úlohy v systému GRASS}}
GRASS od verze 7.1 disponuje možností zobrazit statistiku vybraného atributu přímo ze Správce atributových dat
Příklad statistiky

2.

Zdigitalizujte vybranou parcelu dle podmínek níže.
Datové vrstvy: WMS ČÚZK, parcely.gml


Vstupní informace
 • číslo parcely: G3-16G3-17
 • WMS pro digitalizaci: http://wms.cuzk.cz/wms.asp?service=wms
  • Add data • GIS Servers • Add WMS
  • WMS Katastralni mapy on ... • WMS Katastralni mapy • WMS KN - CUZK • Katastr nemovitosti • Add
 • Definiční body parcel: parcely.zip
  • Pro načtení dat (formát GML) do Esri ArcGIS potřebujete nainstalovat Data Interoperability !!!
Výstup
 • Shapefile s názvem 'prijmeni-jmeno' nahraný ve složce FTP serveru u02/101 anebo u02/102, např. u02/101/landa-martin.shp, u02/101/landa-martin.dbf, ...
  • Shapefile bude obsahovat jeden polygon zdigitalizované hranice parcely.
  • Atributová tabulka bude obsahovat tři sloupce:
   • 'cislo_parcely' s parcelním číslem ze zadání
   • 'editor' - vaše jméno a příjmení, např. 'Martin Landa'
   • 'vymera' - vypočtená výměra parcely v hektarech
Termín odevzdání
 • 16.12. ve 12h
Postup
 1. Načtěte si do GISu parcely.gml
 2. Najděte si pomocí atributového dotazu zadané číslo parcely
 3. Zobrazte si z WMS podkladovou katastrální mapu (upozornění: mapa se zobrazuje od měřítka 1:5000 a vyšší)
 4. Vytvořte nový shapefile (polygon) v S-JTSK (EPSG 5514) a otevřete ho v editoru (Customize • Toolbars • Editor)
 5. Zdigitalizujte hranici parcely
 6. Přidejte do atributové tabulky požadované sloupce a uložte do nich zadané hodnoty
Řešení - reporty

FTP server

Úlohy se během semestru odevzdávají v elektronické formě na FTP serveru 'geo1'. Následující postup je určen pro multiplatformní FTP klient FileZilla. FileZilla je zdarma ke stažení zde.

Přihlášení k FTP serveru geo1 (1). Každý student si na FTP serveru vytvoří vlastní adresář - jeho název odpovídá 'prijmeni-jmeno-cislo' (2).
Dialog pro vytvoření adresáře na FTP serveru
Vybere se cílový adresář (1) a následně na to se zvolené soubory nahrají do tohoto adresáře na FTP serveru (2)
Po ukončení přenosu dat (1) můžeme připojení k serveru ukončit (2)

Otázky

 • Podpora SQL
 • ObceBody, duplicitni zaznamy 'Vilemov'
  • Záznamy nejsou duplicitní, v ČR jsou čtyři obce s tímto názvem, dvě z toho v Ústeckém kraji
 • 4. cvičení, uloha č. 3 - "within" (520) versus "completely within" (518)
  • V případě operátoru "completely within" nejsou vybrány obce, které leží na hranici ČR
Porovnání prostorového vztahu "within" a "completely within"

Rozpis z akademického roku 2013/2014

Nové Dobíhající
1. cvičení Úvod do práce v ArcGIS 153GS01 153GIS1
2. cvičení Atributové dotazy, práce s atributovou tabulkou 153GS01 153GIS1
3. cvičení Prostorové dotazy 153GS01 153GIS1
4. cvičení Prostorové funkce (buffer, overlay) 153GS01 153GIS1
5. cvičení Základy práce s rastrovými daty, souřadnicové připojení 153GS01 153GIS1
6. cvičení Vektorová data v GIS, souřadnicové systémy 153GS01 153GIS1
7. cvičení Datový model, vytváření geodatabáze 153GS01 153GIS1
8. cvičení Vektorizace dat 153GS01 153GIS1
9. cvičení Připojení externích dat, Add XY, tabulky 153GS01 153GIS1
10. cvičení Webové mapové služby obecně, WMS v ArcGIS 153GS01 153GIS1
11. cvičení Opakování, zkušební test 153GS01 153GIS1