153GS01 / 7. cvičení

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Datový model, vytváření geodatabáze

Náplní cvičení je definice datového modelu a vytvoření geodatabáze.

Základní pojmy

Poznámky k systému ArcGIS

Řešení první úlohy v systému ArcGIS

Odkazy

Poznámky k systému GRASS

Řešení první úlohy v systému GRASS

Odkazy

Úlohy

1.

Zjistěte jaká je délka silnic 1. třídy a 2. třídy na mapovém listu ZM10 02-34-14.
Datové vrstvy: KladyZakladnichMap,WMS-CUZK


Postup:

  1. vytvořte datový model pro silniční síť ČR (včetně domén, příp. subtypů)
  2. nastavte topologická pravidla pro příslušný dataset (silnice se nesmí křížit, nesmí mít volné konce,...)
  3. připojte si pomocí služby WMS data ZM10 http://geoportal.cuzk.cz/WMS_ZM10_PUB/WMService.aspx
  4. zvektorizujte území zájmového mapového listu
  5. exportujte vektorizovaná data do souřadnicového systému S-JTSK (Krovak East North)
  6. určete délku jednotlivých typů silnic na mapovém listu

Další úlohy najdete v cvičení k předmětu 153GIS1.