153GIS1 / 7. cvičení

Z GeoWikiCZ

Datový model, vytváření geodatabáze

Odkazy

Další

Úkoly

  1. Zjistěte jaká je délka silnic ve všech kategoriích (dálnice, silnice 1. třídy, ...) na mapovém listu TM50 M-33-78-B

Doporučený postup

  1. vytvořte datový model pro silniční síť ČR (včetně domén, příp. subtypů)
  2. nastavte topologická pravidla pro příslušný dataset (silnice se nesmí křížit, nesmí mít volné konce,...)
  3. připojte si pomocí služby WMS data Dopravy od společnosti Help Service http://www.bnhelp.cz/ows/crtopo2?

(Pozn: pokud máte DataFrame nastavený na EPSG:5514, je možné, že Vám vrstva nepůjde připojit)

  1. zvektorizujte území mapového listu TM50 M-33-78-B (viz data z 3. cvičení) v referenčním měřítku 1:200 000
  2. exportujte vektorizovaná data do souřadnicového systému S-JTSK (Krovak East North)
  3. určete délku jednotlivých typů silnic na mapovém listu

Správné výsledky

Přibližné výsledky v km (závisí na přesnosti vektorizace)
dálnice 1.tř 2.tř 3.tř
11,27 19,14 83,83 199,83