153GS01 / 3. cvičení

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Prostorové dotazy

Geometrická složka popisu geodat je charakterizována geometrickými objekty umístěnými v referenčním souřadnicovém systému. Cvičení je zaměřeno na výběr geoprvků na základě jejich umístění a vzájemných vztahů.

Základní pojmy

Poznámky k systému ArcGIS

Řešení první úlohy v ArcGIS

Odkazy

Poznámky k systému GRASS

Více o systému GRASS na portálu FreeGIS.

Řešení první úlohy v systému GRASS

Odkazy

Úlohy

V následujících úlohách budeme, pokud nebude uvedeno jinak, používat data z datové sady ArcCR500. Tato datová sada je poskytovaná firmou ArcData zdarma.

Popis dat je k dispozici zde.

V učebně B-870 jdou data nainstalována v adresáři

S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3

Přístupová práva k tomu adresáři jsou omezena pouze na čtení! Nelze tedy datové vrstvy z ArcCR500 upravovat (včetně např. vytváření pyramid).

1.

Existuje v ČR letiště, které leží v lese? Jak se jmenuje?
Datové vrstvy: Letiste, Lesy
Výsledek: Točná

2.

Kolika obcemi v ČR neprochází žádná silnice?
Datové vrstvy: ObcePolygony (AC), Silnice
Výsledek: 108

3.

Kolik obcí leží na hranici ČR?
Datové vrstvy: ObcePolygony (AC), StatPolygon (AC)
Výsledek: 285

4.

Vyberte silnice, které kříží vodní toky. Jaké procento z těchto silnic tvoří silnice první třídy?
Datové vrstvy: Silnice, VodniToky
Výsledek: 14%

5.

Kolik procent rybníků z celkového počtu leží celou svojí plochou na území Jihočeského kraje?
Datové vrstvy: VodniPlochy, KrajePolygony (AC)
Výsledek: 42%

6.

Na kolika mapových listech Základní mapy 1:25 000 leží alespoň částečně okres Litoměřice. Kolik mapových listů potom leží v tomto okresu celou svojí plochou?
Datové vrstvy: KladZakladnichMap, OkresyPolygon (AC)
Výsledek: 19, 4

7.

Kolik železničních stanic leží v lese a zároveň jejich název nezačíná na písmeno 'L'?
Datové vrstvy: Lesy, ZeleznicniStanice
Výsledek: 106

8.

Které silnice (uveďte jejich číslo) druhé třídy procházejí oblastí bažin a rašelinišť?
Datové vrstvy: Silnice, BazinyARaseliniste
Výsledek: 103, 169

9.

Jaká je průměrná nadmořská výška výškových kót na území Středočeského kraje?
Datové vrstvy: VyskoveKoty, KrajePolygony (AC)
Výsledek: 488

10.

Kolik vodních ploch leží alespoň částí své plochy ve vzdálenosti do 10 km od poledníku se zeměpisnou délkou 15°?
Datové vrstvy: VodniPlochy, ZemepisnaSitWGS84
Výsledek: 24

11.

Kolik obcí se dotýká alespoň jedním liniovým segmentem krajské hranice?
Datové vrstvy: KrajePolygony (AC), ObcePolygony (AC)
Výsledek: 1248

12.

Vyberte katastrální území, ve kterých leží alespoň částečně jedna vodní plocha, seskupte tyto území podle kódu NUTS. Uveďte jaký kód NUTS má největší výměru a z kolika katastrálních území se skládá?
Datové vrstvy: KatastralniUzemiPolygony (AC), VodniPlochy (AC)
Výsledek: CZ0313, 79

13.

Uveďte souřadnice reprezentačního bodu největší vodní nádrže v Libereckém kraji. O jakou vodní nádrž se jedná?
Datové vrstvy: VodniPlochy, KrajePolygony (AC)
Výsledek: -678660, -971652; Josefův důl

14.

Kolik obcí leží celou svojí plochou na mapovém listu "Pardubice" ZM 1:25 000. Jaké PSČ se nejvíce u těchto obcí opakuje a kolikrát to je?
Datové vrstvy: ObcePolygony (AC), KladyZakladnichMap
Výsledek: 8; 53002, 6

15.

Kolik obcí v ČR leží svoji plochou alespoň na dvou mapových listech Základní mapy 1:50 000?
Datové vrstvy: ObcePolygony (AC), KladyZakladnichMap
Výsledek: 2354

Další úlohy najdete v cvičení k předmětu 153GIS1.