153GS01 / 2. cvičení

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Atributová tabulka, atributové dotazy

Atributová data, resp. atributová složka popisu geodat charakterizuje kvalitativní a kvantitativní charakteristiky geografických dat. Cvičení je zaměřeno na práci se správcem atributových dat, možnosti dotazování na základě atributů geoprvků.

Základní pojmy

 • atributová tabulka - záznamy, atributy
 • datové typy atributů
  • číselné
  • textové
  • datumové
  • geometrické
  • object id (FID)

Poznámky k systému ArcGIS

Řešení první úlohy v ArcGIS

Odkazy

Poznámky k systému GRASS

Více o systému GRASS na portálu FreeGIS.

Řešení první úlohy v systému GRASS

Odkazy

Úlohy

V následujících úlohách budeme, pokud nebude uvedeno jinak, používat data z datové sady ArcCR500. Tato datová sada je poskytovaná firmou ArcData zdarma.

Popis dat je k dispozici zde.

V učebně B-870 jdou data nainstalována v adresáři

S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3

Přístupová práva k tomu adresáři jsou omezena pouze na čtení! Nelze tedy datové vrstvy z ArcCR500 upravovat (včetně např. vytváření pyramid).

1.

Kolik je v ČR rybníků?
Datové vrstvy: VodniPlochy
Výsledek: 383

Návod pro ArcGIS: Table options → Select By Attributes • TYP = 2 • Apply

2.

Jaká je celková délka (v km) přirozených vodních toků v ČR?
Datové vrstvy: VodniToky
Výsledek: 22 194 km

3.

Jaká je průměrná nadmořská výška (v m) vodních nádrží v ČR?
Datové vrstvy: VodniPlochy
Výsledek: 416 m

4.

Kolik silnic v ČR má více než dva jizdní pruhy?
Datové vrstvy: Silnice
Výsledek: 981

5.

Jaká je délka (v km) dálnic v ČR, které mají šest jízdních pruhů?
Datové vrstvy: Silnice
Výsledek: 36 km

6.

Kolik železničních stanic v ČR obsahuje ve svém názvu předložku 'nad'?
Datové vrstvy: ZeleznicniStanice
Výsledek: 118

7.

Jaká je celková plocha (v km2) sídel v ČR u kterých jejich název začíná na písmeno 'K'?
Datové vrstvy: SidlaPlochy
Výsledek: 85 km2

8.

Ve které obci Ústeckého kraje je největší nezaměstnanost a kolik to je?
Datové vrstvy: ObceBody (AC)
Výsledek: Blažim; 44,05%

9.

Najděte obec v ČR, kde je nejvyšší poměr mezi muži a ženami a kolik to je?
Datové vrstvy: ObceBody (AC)
Výsledek: Selmice; 2,4:1

10.

V kolika obcích v ČR převyšuje počet sňatků počet rozvodů. V jaké obci je tento poměr nejvyšší vzhledem k počtu obyvatel (v roce 2011)?
Datové vrstvy: ObceBody (AC)
Výsledek: 3635; Zblovice

11.

Jaká je průměrná hodnota nezaměstnanosti v ORP Beroun?
Datové vrstvy: ObceBody (AC)
Výsledek: 9,14%

12.

Kolik katastrálních území spadá do oblasti s kódem NUTS 'CZ0327' a jakou mají celkovou výměru (v km2)?
Datové vrstvy: KatastralniUzemi (AC)
Výsledek: 215; 1378 km2

13.

V kolika případech se shoduje název obce s názvem katastrálního území?
Datové vrstvy: KatastralniUzemi (AC)
Výsledek: 4511

14.

Kolik katastrálních území začíná na písmeno 'R' a má přesně tři znaky ve svém názvu?
Datové vrstvy: KatastralniUzemi (AC)
Výsledek: 3

15.

V jakých krajích pozorujeme v letech 1991, 2001, 2011 až po současnost nárůst obyvatel?
Datové vrstvy: KrajePolygony (AC)
Výsledek: 1; Středočeský

16.

Jaká je celková délka silnic 1., 2. a 3. třídy?
Datové vrstvy: Silnice
Výsledek: 1 - 5821 km; 2 - 14 135 km; 3 - 25 280 km

17.

Jaký název pro obec je nejfrekventovanější, kolik obcí s tímto názvem v ČR je?
Datové vrstvy: ObceBody (AC)
Výsledek: 14; Nová Ves

18.

Pro každý typ vodní plochy najděte nejvyšší nadmořskou výšku?
Datové vrstvy: VodniPlochy
Výsledek: Vodní nádrž 773 m; Rybník 731 m; Jezero 1 008 m

19.

Jaký je poměr mezinárodních ku vnitrostátním letištím v ČR?
Datové vrstvy: Letiste
Výsledek: 1:4,2

20.

U které obce v ČR začíná PSČ na číslici 4 a končí na 0?
Datové vrstvy: ObcePolygony (AC)
Výsledek: Vilémov

Další úlohy najdete v cvičení k předmětu 153GIS1.