153GS01 / 4. cvičení

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Prostorové funkce (buffer, overlay)

Náplní cvičení je procvičení základních funkcí GIS, které operují s geometrickou složkou popisu geodat.

Základní pojmy

Poznámky k systému ArcGIS

Řešení první úlohy v ArcGIS

Odkazy

Poznámky k systému GRASS

Více o systému GRASS na portálu FreeGIS.

Řešení první úlohy v systému GRASS

Odkazy

Úlohy

V následujících úlohách budeme, pokud nebude uvedeno jinak, používat data z datové sady ArcCR500. Tato datová sada je poskytovaná firmou ArcData zdarma.

Popis dat je k dispozici zde.

V učebně B-870 jdou data nainstalována v adresáři

S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3

Přístupová práva k tomu adresáři jsou omezena pouze na čtení! Nelze tedy datové vrstvy z ArcCR500 upravovat (včetně např. vytváření pyramid).

1.

Jaká je výměra (v ha) bažin a rašelinišť ležících v lese. Kolik to je procent z celkové výměry bažin a rašelinišť?
Datové vrstvy: BazinyARaseliniste, Lesy
Výsledek: 5734 ha; 64%

2.

Jaká je výměra (v km2) území omezeného pouze na ČR do 100 m od dálnic?
Datové vrstvy: Silnice, StatPolygon (AC)
Výsledek: 149

3.

Kolik obcí v ČR leží celou svojí plochou do vzdálenosti 10 km od řeky Labe. Jaký je celkový počet obyvatel těchto obcí?
Datové vrstvy: VodniToky, StatPolygon (AC), ObcePolygony (AC)
Výsledek: 520; 858 180

4.

Na kolika místech kříží dálnice, rychlostní silnice či silnice 1.třídy železnici. Kolik procent z toho činí dálnice?
Datové vrstvy: Silnice, Zeleznice
Výsledek: 1190; 4%

5.

Jaká je výměra území (v ha), na kterých leží les či vodní plocha. Existuje území, které by odpovídalo současně oběma podmínkám?
Datové vrstvy: Lesy, VodniPlochy
Výsledek: 2 807 583 ha; ne

6.

Vytvořte společnou datovou vrsvtu pro letiště a železniční stanice. Kolik objektů tato vrstva obsahuje?
Datové vrstvy: Letiste, ZeleznicniStanice
Výsledek: 1214

7.

Kolik procent z celkové výměry ČR činí uzemí, která jsou vzdálená od nejbližšího rybníku více než 25 km?
Datové vrstvy: Vodni Plochy, StatPolygon
Výsledek: 8%

8.

Jaká je výměra uzemí ČR (v km2), která leží dále než 5 km od nejbližší silnice a zároveň dále než 10 km od nejbližší železniční stanice? Na území kterých obcí leží největší z hledaných lokalit?
Datové vrstvy: Silnice, ZeleznicniStanice, StatPolygon (AC)
Výsledek: 117 km2; Modrava, Kvilda, Prášily

9.

Kolik procent území Jihočeského kraje tvoří vodní plochy?
Datové vrstvy: VodniPlochy, ObcePolygony (AC)
Výsledek: 1,7%

Další úlohy najdete v cvičení k předmětu 153GIS1.