153GS01 / 5. cvičení

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
předchozí cvičenístránky předmětudalší cvičení

Základní práce s rastrovými daty, souřadnicové připojení

Náplní cvičení jsou základní postupy pro práci s rastrovými daty a proces souřadnicového připojení.

Základní pojmy

Poznámky k systému ArcGIS

Customize -> Toolbars -> Georeferencing
  1. Zvolte rastr, který chcete souřadnicově připojit
  2. Georeferencing -> Fit To Display
  3. Vypnout Georeferencing -> Auto Adjust
  4. Zvolit identické body Add control points (rastr, vektor), užitečné je zapnout Windows -> Magnifier
  5. Zvolit typ transformace Georeferencing -> Transformations
  6. Provést souřadnicové připojení dat Georeferencing -> Rectify
    Volí se výstupní prostorové rozlišení rastru, metoda převzorkování, formát dat
Souřadnicové připojení rastru cesko800.gif v systému ArcGIS

Odkazy

Poznámky k systému GRASS

Více o systému GRASS na portálu FreeGIS.

File -> Georectify
Souřadnicové připojení rastru cesko800.gif v systému ArcGIS

Odkazy

Úlohy

Rastrová data jsou ke stažení jako zip archiv. Jako základ pro souřadnicové připojení rastrových dat použijte data (např. StatPolygon (AC)) z datové sady ArcCR500. Prostorové rozlišení souřadnicově připojených rastrových dat zvolte 300m.

V následujících úlohách budeme, pokud nebude uvedeno jinak, používat data z datové sady ArcCR500. Tato datová sada je poskytovaná firmou ArcData zdarma.

Popis dat je k dispozici zde.

V učebně B-870 jdou data nainstalována v adresáři

S:\K155\Public\data\ArcGIS\ArcCR500 3.3

Přístupová práva k tomu adresáři jsou omezena pouze na čtení! Nelze tedy datové vrstvy z ArcCR500 upravovat (včetně např. vytváření pyramid).}

  • Pokuste se souřadnicově připojit všechny dodané rastry.
  • Vyzkoušejte různé typy transformací, různé formáty uložení.

1.

Vizuálně zjistěte na jakém mapovém listu ZM25 leží Mšené Žehrovice?
Datové vrstvy: kladZM25, ObcePolygony (AC)
Výsledek: 12-142

2.

Vizuálně zjistěte jaká je nejvíce zastoupená "barva" podloží v okrese Pelhřimov?
Datové vrstvy: geoCR, OkresyPolygony (AC)
Výsledek: žlutá

3.

Vytvořte výsledný rastr, který bude v souřadnicovém systému UTM-33N a bude obsahovat stínovaný reliéf (velikost pixelu 300m, formát TIFF).
Datové vrstvy: dmtDalší úlohy najdete v cvičení k předmětu 153GIS1.