153GIS1 / 5. cvičení

Z GeoWikiCZ

Základní práce s rastry, georeferencování

Odkazy

Úkoly

  1. Pokuste se natransformovat všechny dodané rastry.
  2. Vyzkoušejte různé typy transformací, různé formáty uložení.
  3. Vizuálně zjistěte na jakém mapovém listu ZM25 leží Budyně (z ORP Vodňany) - [22-431]
  4. Vizuálně zjistěte jaká je nejvíce zastoupená "barva" podloží v obci Olomouc - [šedivá]
  5. Vytvořte výsledný rastr ČR, který bude v systému UTM-33N a bude obsahovat mapu krajů a zároveň poloprůhledný stínovaný reliéf (velikost pixelu 300m, formát TIFF)