155GIT1 Informatika 1: Porovnání verzí

Z GeoWikiCZ
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
 
(Není zobrazeno 13 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 13: Řádek 13:
 
[http://geo.fsv.cvut.cz/user/gin/git1/matlab Průbežné bodové hodnocení z přednášek LS 2020]
 
[http://geo.fsv.cvut.cz/user/gin/git1/matlab Průbežné bodové hodnocení z přednášek LS 2020]
 
-->
 
-->
Průběžné bodové hodnocení a výsledná klasifikace LS 2021 (odkaz bude doplněn)
+
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QfCpgXKxaT43aSBsjxUiMphWQM56G-N0NqGWea1_gCE/edit?ts=602d2059#gid=2146737248 Průběžné bodové hodnocení a výsledná klasifikace LS 2021]
<!--
+
<!--
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FBl4CVpOjPkEv8QA47kg1nhXfUqiYoPlkUuAjV7mnDo/edit?usp=sharing Průběžné bodové hodnocení a výsledná klasifikace LS 2020]
+
(odkaz bude doplněn)
 +
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QfCpgXKxaT43aSBsjxUiMphWQM56G-N0NqGWea1_gCE/edit?usp=sharing Průběžné bodové hodnocení a výsledná klasifikace LS 2020]
 
-->
 
-->
 
</center>
 
</center>
Řádek 37: Řádek 38:
  
 
'''Přednášející:''' [[Ing. Martin Landa, Ph.D.]]
 
'''Přednášející:''' [[Ing. Martin Landa, Ph.D.]]
 +
 +
* Prezentace z přednášek http://geo.fsv.cvut.cz/vyuka/155git1/python
  
 
== Cvičení ==
 
== Cvičení ==
Řádek 59: Řádek 62:
 
# (31.3./--) Matlab [[155GIT1 / 7. cvičení|Test]] <span style="color:#ff0000">On-line test, středa 31.3. 14:00 - 15:40 (celý ročník společně, Moodle)</span>
 
# (31.3./--) Matlab [[155GIT1 / 7. cvičení|Test]] <span style="color:#ff0000">On-line test, středa 31.3. 14:00 - 15:40 (celý ročník společně, Moodle)</span>
 
# (07/08.4.) Python [[155GIT1 / 8. cvičení|Úvod, datové typy, formátování řetězců]]
 
# (07/08.4.) Python [[155GIT1 / 8. cvičení|Úvod, datové typy, formátování řetězců]]
# (14/15.4.) Python [[155GIT1 / 9. cvičení|Cykly, podmínky, čtení a zápis]]
+
# (14/15.4.) Python [[155GIT1 / 9. cvičení|Algoritmizace (podmínky, cykly), čtení a zápis souborů]]
# (21/22.4.) Python [[155GIT1 / 10. cvičení|Funkce, chybový stav, import]]
+
# (21/22.4.) Python [[155GIT1 / 10. cvičení|Funkce, chybový stav, moduly]]
# (28/29.4.) Python [[155GIT1 / 11. cvičení|Numpy]]
+
# (28/29.4.) Python [[155GIT1 / 11. cvičení|Knihovna Numpy]]
# (05/06.5.) Python [[155GIT1 / 12. cvičení|Pandas, Matplotlib]]<br/> <span style="color:#ff0000">On-line test, čtvrtek 6.5. 12:00 - 13:40 (celý ročník společně, Moodle)</span>
+
# (05/06.5.) Python [[155GIT1 / 12. cvičení|Knihovna Matplotlib]]<br/> <span style="color:#ff0000">On-line test, čtvrtek 6.5. 12:00 - 13:40 (celý ročník společně, Moodle)</span>
 
# (--/13.5.) Výuka odpadá - Výuka v terénu
 
# (--/13.5.) Výuka odpadá - Výuka v terénu
 
<!--
 
<!--
Řádek 106: Řádek 109:
 
:* (Windows/Linux) https://download.cvut.cz {{bullet}} MathWorks
 
:* (Windows/Linux) https://download.cvut.cz {{bullet}} MathWorks
 
:&rarr; <strike>'''Omezení:''' Nelze s ním pracovat mimo síť ČVUT!</strike>
 
:&rarr; <strike>'''Omezení:''' Nelze s ním pracovat mimo síť ČVUT!</strike>
 +
:&rarr; '''Pozn:''' Mimo síť ČVUT by měla být funkční verze Campus-Wide-Matlab. Podrobnější informace naleznete na https://download.cvut.cz/campus-wide-matlab/.
  
 
==== GNU Octave ====
 
==== GNU Octave ====
Řádek 115: Řádek 119:
 
==== Python ====
 
==== Python ====
  
* https://www.python.org/downloads/3
+
* [[155GIT1 / Python|Postup instalace (společně s editorem PyCharm)]]
* Postup instalace pod Windows (společně s editorem PyCharm)
+
* [http://gislab2.fsv.cvut.cz:8888 Jupyter notebook @ gislab]
  
 
=== Další odkazy ===
 
=== Další odkazy ===

Aktuální verze z 21. 4. 2021, 13:45

Informatika 1 je první ze tří úvodních přednášek bakalářského úvodu do aplikací informatiky směřujících k závěrečnému projektu, který celou bakalářskou geoinformatickou větev uzavírá. V tomto prvním úvodním kurzu se studenti nejprve seznámí s Matlabem a GNU Octave jako s nástroji pro základní počtářství, které je nezbytnou výbavou pro výpočty technické a teoretické geodézie apod. Tuto část bychom mohli tématicky charakterizovat jako od lineární algebry k tvorbě grafů. Druhá část kurzu je věnována skriptovacímu jazyku Python, se kterým se studenti setkají v dalších předmětech jako je 155GIS2 anebo 155FGIS.

Tématické okruhy

 • základní výpočty v Matlabu / GNU Octave
 • tvorba grafů v Matlabu
 • úvod do skriptovacího jazyka Python

Výuka je zaměřena na praktické zvládnutí látky, tak aby na ní mohlo být navazováno v dalších předmětech. Akcentovány jsou postupy algoritmizace a obecné rysy, například příkazy větvení, cyklů a uživatelské funkce.

Průběžné bodové hodnocení a výsledná klasifikace LS 2021

Přednášky

Přednášky jsou úzce propojeny s tématy cvičení. Rozpis témat je zapracován v harmonogramu předmětu níže.

Termín přednášky:

 • středa 14:00 - 15:40 v C208

Matlab

Přednášející: Ing. Jan Holešovský

Python

Přednášející: Ing. Martin Landa, Ph.D.

Cvičení

Vyučující: Ing. Jan Holešovský, Ing. Martin Landa, Ph.D., Ing. Ondřej Pešek

Termíny cvičení:

 • čtvrtek 8:00 - 9:40 v B870, kruh 18
 • čtvrtek 10:00 - 11:40 v B870, kruh 16
 • čtvrtek 12:00 - 13:40 v B870, kruh 17

Harmonogram

Výuka probíhá až do odvolání bezkontaktně přes MS Teams. Výklad témat probíhá ve středu (pro celý ročník společně v čase 14:00 - 15:40, MS Teams), evtl. podle potřeby i ve čtvrtek (pro celý ročník společně v čase 12.00 - 13.40, kdy mají volno všechny kruhy, MS Teams). Zadání bodovaných úkolů k samostatnému řešení v rámci cvičení proběhne zpravidla ve čtvrtek přes Moodle.

 1. (17/18.2.) Matlab První seznámení s Matlabem a GNU Octave - proměnné, vektory, matice, indexování, základní matematické operace, skripty
 2. (24/25.2.) Matlab Maticové a matematické funkce, speciální proměnné, operátory
 3. (03/04.3.) Matlab Textové řetězce, workspace, čtení a zápis matic z/do textových souborů
 4. (10/11.3.) Matlab Algoritmizace, podmínky a cykly
 5. (17/18.3.) Matlab Uživatelské funkce
 6. (24/25.3.) Matlab Grafy funkcí
 7. (31.3./--) Matlab Test On-line test, středa 31.3. 14:00 - 15:40 (celý ročník společně, Moodle)
 8. (07/08.4.) Python Úvod, datové typy, formátování řetězců
 9. (14/15.4.) Python Algoritmizace (podmínky, cykly), čtení a zápis souborů
 10. (21/22.4.) Python Funkce, chybový stav, moduly
 11. (28/29.4.) Python Knihovna Numpy
 12. (05/06.5.) Python Knihovna Matplotlib
  On-line test, čtvrtek 6.5. 12:00 - 13:40 (celý ročník společně, Moodle)
 13. (--/13.5.) Výuka odpadá - Výuka v terénu

Podmínky udělení zápočtu

 • Během semestru se píší dva testy (jeden test z Matlabu, jeden test z Pythonu, viz harmonogram cvičení).
 • Za každý test lze získat maximálně 5 bodů.
 • Pokud není předem stanoveno jinak, lze u testů používat vlastní poznámky či internet. Vyloučena je pouze přímá komunikace v učebně včetně mobilních zařízení apod.
 • Další body je možné získat na přednáškách a cvičeních za výborné znalosti a aktivitu při výuce. Váha bodů získaných z přednášek nebo cvičení je však nižší než váha bodů z testů.
 • Pro zisk zápočtu je nutné mít úspěšně splněny OBA testy (Matlab i Python), přičemž za úspěšně splněný test se považuje takový test, v němž bylo dosaženo 1 až 5 bodů. Test s nulovým počtem bodů je považován za neúspěšný.
 • Ve zkouškovém období bude vypsán jeden termín opravného testu, kde si bude možné opravit bodové hodnocení z Matlabu NEBO z Pythonu (dle vlastní volby/potřeby). Z tohoto testu lze získat opět maximálně 5 bodů. Jeho výsledek se připočítává k bodovému hodnocení základních testů. Opravného testu se mohou zúčastnit i úspěšní studenti, kteří si chtějí vylepšit celkové bodové skóre.

Moodle

Nástroje

Matlab

Omezení: Nelze s ním pracovat mimo síť ČVUT!
Pozn: Mimo síť ČVUT by měla být funkční verze Campus-Wide-Matlab. Podrobnější informace naleznete na https://download.cvut.cz/campus-wide-matlab/.

GNU Octave

Bez omezení: Free software / Open source

Python

Další odkazy